Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor

Verdiskaping i Ferd

I Ferd jobber vi for å skape verdi for selskaper og enkeltmennesker, alene eller sammen med andre.

Som et familieeid investeringsselskap ser vi etter partnere som deler våre verdier og når vi går inn med en betydelig eierandel i et selskap, ønsker vi å bidra aktivt som en verdiskapende partner. Vår fleksibilitet gjør at vi kan tilpasse oss hvert enkelt selskap, for å få det beste ut av partnerskapet for alle.

Ferd ble i 2020 stolt eier av Marienlyst, en av Oslos mest betydningsfulle utviklingstomter i nyere tid. For å lykkes med å skape en bærekraftig, skapende og levende by, er lagspill og dialog våre fremste verktøy.

Som en aktiv og langsiktig eier ønsker vi å påvirke selskapenes utvikling. Vi oppmuntrer og utfordrer selskapene vi invester i til å tenke stort og bidrar med kompetanse, nettverk og kapital for å sammen med selskapene realisere deres internasjonale potensiale.

Utgave 3 - 2020

Ferdmagasinet

I den nye utgaven av Ferdmagasinet kan du blant annet lese om Ferd Eiendoms nye administrerende direktør, Camilla Krogh, Aibels nye grønne milliardkontrakter, og om Ferd Ekstern Forvaltning, som har flyttet store beløp over i amerikanske aksjefond.

På lederplass gir Johan H. Andresen regjeringen ros for fremsynthet og pragmatisme ved å åpne for en nye idé i flyktningpolitikken – mens Ferd Eiendom er blitt medlem av Oslo Science City.

Ellers kan du lese om en ny startup-satsning fra Ferd Sosiale Entreprenører, om Ferds siste impact-investeringer i solenergi, om dugnadsinnsats for å bringe Fjord Line over pandemikneiken.

God lesning!

Abonner på publikasjoner

Ønsker du å abonnere på Ferdmagasinet, våre nyhetsbrev eller økonomiske rapporter.

Klikk her for å melde deg på