Johan H. Andresen
Johan H. Andresen
Styrets leder

Johan H. Andresen er eier av Ferd og tok over som styreleder i oktober 2012 etter å ha vært konsernsjef i 14 år. Han er også styreleder i Ferd Sosiale Entreprenører AS og styremedlem i Ferds porteføljeselskap Brav. Johan sitter også som styremedlem i SEB - Skandinaviska Enskilda Banken, NMI - Nordic Microfinance Initiative, og JA Europe. Han ble i 2015 oppnevnt som Leder av Etikkrådet, Statens Pensjonsfond Utland (oljefondet).

Henrik Brandt
Styremedlem

Henrik Brandt er dansk og er i dag fulltidsengasjert i ulike styreposisjoner. Han har mer enn 30 års erfaring som CEO i internasjonale selskaper som Royal Unibrew A/S, Unomedical A/S, Sophus Berendsen A/S, House of Prince/Skandinavisk Tobakskompagni A/S and Fritz Hansen A/S. Henrik er styreleder i Rockwool International A/S, Toms Gruppen A/S, Danish Bake Holding ApS (Ole & Steen), nemlig.com A/S, and Fritz Hansen A/S og nestleder i Scandinavian Tobacco Group. Han er også styremedlem i Gerda & Victor B. Strands Fond og Gerda & Victor B. Strands Fond Holding A/S. Henrik Brandt har vært styremedlem i Ferd Holding siden etableringen juni 2004.

Henrik Brandt
Petter W. Borg
Petter W. Borg
Styremedlem

Petter W. Borg var frem til 31.12.2015 administrerende direktør i Pareto Asset Management AS. Han var med på å etablere Pareto Forvaltning ASA i 1998, og var frem til 2015 leder for selskapet som er blitt en ledende aktør i den norske kapitalforvaltningsbransjen. Petter W. Borg har tidligere vært administrerende direktør for forsikringsmeglerselskapet Dextra AS og han har også bred erfaring fra finanssektoren gjennom ulike lederposisjoner i NEVI Finans / DnB Finans. Petter er i dag styreleder i Attivo Eiendom AS, Pareto Forsikringsmegling AS og Maverix AS og styremedlem blant annet i Grieg Investor AS, Nordic Aquafarms AS og Cloudberry Partners AS. Han er også leder av valgkomiteen i Pareto Bank ASA. Petter W. Borg har vært en del av Ferd Holding styret siden september 2015.

Berit L. Henriksen
Styremedlem

Berit L. Henriksen er kanadisk og har lang erfaring fra bank og finans. Hun har hatt en rekke lederstillinger i DNB innenfor storkundeområdet, inklusiv energi (olje og gass, oljeleverandørindustri, kraft og fornybar energi), shipping og andre internasjonale bransjer som sjømat, healthcare, industri og telecom/media/teknologi. Henriksen var leder for DNB America i perioden 1998-2004. Hun har tidligere erfaring fra shipping, oljebransjen og forskning. Hun har B.Sc. og MBA fra Canada og har hatt diverse bank relaterte styreverv.  I dag er hun medlem av bedriftsforsamling og valgkomite i Norsk Hydro ASA, i valgkomite i Equinor ASA, og er styremedlem i Scorpio Bulkers Inc., Dextra Musica AS, NORAM og Hemsingfestivalen AS. Berit har vært styremedlem i Ferd Holding siden september 2017.

Berit L. Henriksen
Sven Nyman
Sven Nyman
Styremedlem

Sven Nyman er svensk. Han er styreleder og grunnlegger av RAM Rational Asset Management AB samt CIO for fondet RAM ONE.

Sven Nyman har vært aktiv i finansmarkedet siden 1983. I perioden 1984 til 2002 arbeidet Nyman i Investor AB eller et av Investors deleide selskaper. Nyman har vært vise-administrerende direktør i Investor og ansvarlig for Active Portfolio Management.  Han har blant annet arbeidet med Investors kjerneinvesteringer og vært i styret i OM (nestleder i styret), Diligenta, Gambro og Alecta. Nyman arbeidet i perioden 1995-1997 som administrerende direktør i Investors datterselskap i New York. Nyman etablerte og var administrerende direktør i Arbitech (1987) og Lancelot Asset Management (1989) – begge selskapene ble etablert av Investor med flere. Før dette arbeidet Nyman som analytiker hos Öhman Investkonsult /Fondkommission. Nyman er styremedlem i Skandinaviska Enskilda Banken, Handelshögskolan i Stockholm, Axel och Margaret Ax:son Johnsons Stiftelse samt medlem i Nobelstiftelsens investeringskommité.

Abonner på publikasjoner

Hvis du ønsker å motta Ferdmagasinet og / eller årlige og halvårlige rapporter når de er tilgjengelige, kan du fylle ut skjemaet under

Avslutte abonnement

Hvis du ønsker å avbestille abonnementet, kan sende e-post til post@ferd.no
Alle opplysninger vil bli behandlet konfidensielt. For ytterligere informasjon, vennligst se Ferds retningslinjer for personvern.