FERDS LIST: INSPIRASJON FOR UNGE EUROPEISKE ENTREPRENØRER

11. oktober i år ble seks tidligere ungdomsentreprenører som har utmerket seg spesielt senere i livet hedret med en plass på Ferd’s List of Inspiring Entrepreneurs and Leaders. Dermed er et nytt langsiktig initiativ for å inspirere unge entreprenører og deres støttespillere over hele Europa blitt virkelighet.

De seks på listen er valgt ut blant kandidater nominert fra de fleste europeiske land, og den endelige utvelgelsen ble behørig feiret med en høytidelighet i Norway House i Brussel. Til stede var en rekke representanter fra EU-organer og norske myndigheter, og selvsagt fra JA Europe, paraplyorganisasjonen for aktører som arbeider med ungt entreprenørskap i europeiske land.

– Det er forlengst dokumentert at erfaring fra ungdomsbedrift eller studentbedrift gir betydelig høyere sannsynlighet for entreprenørskap også i yrkeslivet. JA Europe ønsket imidlertid å få vite mer om hva som skjer når tidligere ungdomsentreprenører har vært yrkesaktive i noen år, og å bruke dette til å lage en liste som hyller dem som har lykkes uvanlig godt i en fortsatt entreprenørrolle, sier Johan H. Andresen i et intervju med Ferdmagasinet. Han er Ferds styreleder og hovedeier, dessuten mangeårig støttespiller for ungt entreprenørskap både i Norge og på europeisk plan.

Utvidet perspektiv
Da ideen først var sådd, slo det Andresen at kriteriene for listen med fordel kunne utvides.

– Jeg ville vise at entreprenørsopplevelsen i skolen også har betydning for dem som velger helt andre karriereveier. Og at denne opplevelsen bidrar til å gi deltakerne gode verdier som de siden gjør bruk av ved å gi noe tilbake til dem som kommer etter, og til samfunnet forøvrig. Mitt forslag var derfor at JA Europe skulle undersøke hvordan den tidlige entreprenørskapserfaringen har preget deltakerne og deres verdier, og ikke minst, finne frem til deltakere med som gir noe tilbake og kan være forbilder for nye ungdomskull. Dette er sider ved entreprenørskapsundervisningen man ofte må argumentere med for å få skeptiske skoler og lærere med seg, sier han.

JA Europe så poenget, og dette ble utgangpunktet for etableringen av Ferd’s List. Andresen selv valgte å engasjere seg aktivt – dels ved at Ferd står for finansieringen av arbeidet de tre første årene, dels ved personlig innsats, blant annet som medlem av juryen og som innleder ved møtet i Brussel.

Imponerende kandidater
– De europeiske medlemsorganisasjonene i JA Europe fikk i oppdrag å nominere nasjonale kandidater. Og de kom opp med et imponerende utvalg av personer som har utmerket seg som gründere, som sosiale entreprenører, eller som har gjort en betydelig innsats innenfor næringsliv, i politikk, embetsverk og andre samfunnsområder, sier Kristina Jacobsen, leder for forretningsområdet Ferd Ekstern Forvaltning, og den andre som representerte Norge i juryen.

Norway House, der feiringen av de første seks på listen fant sted, huser Norges ambassade, den norske EU-delegasjonen og en rekke norske bedrifter og organisasjoners Brussel-kontorer. At feiringen med tilhørende foredrag og paneldebatt foregikk her har imidlertid mest å gjøre med at Ferd som sentral bidragsyter er norsk, samtidig som EU vektlegger evnen til å skape nye arbeidsplasser for både seg selv og andre, og derfor er en viktig premissleverandør og støttespiller for JA Europe.

Les hele saken i Ferdmagasinet


Hjemmeside Ferd’s List
De første seks utvalgte 

Oppdatering
Flere av oppføringene på Ferd’s List har fått lokal effekt. Noen eksempler:
Artikkel om Boris Kolev og Ferd’s List 
Donasjon fra Boris Kolev
Donasjon fra David Darmanin
Christian Erfurts ”Be MyEyes” nominert til GooglePlay Best Apps of 2017

 

Abonner på publikasjoner

Hvis du ønsker å motta Ferdmagasinet og / eller årlige og halvårlige rapporter når de er tilgjengelige, kan du fylle ut skjemaet under

Avslutte abonnement

Hvis du ønsker å avbestille abonnementet, kan sende e-post til oppsigelse@ferd.no
Alle opplysninger vil bli behandlet konfidensielt. For ytterligere informasjon, vennligst se Ferds retningslinjer for personvern.