Nøkkeltall

Nøkkeltall 2018

 

 

Tall i NOK mrd. 2014 2015 2016 2017 2018
           
Verdijustert egenkapital          
Verdijustert egenkapital 24,9 26,6 28,8 32,3 31,4
Avkastning på verdijustert egenkapital (%) 3% 8% 9% 13% -2%
           
Likviditet          
Likviditet * 10,4 11,9 11,9 11,5 12,1


* Innestående konsernkontoordning, pengemarkedsfond, børsnoterte aksjer og likvide hedgefond

Abonner på publikasjoner

Hvis du ønsker å motta Ferdmagasinet og / eller årlige og halvårlige rapporter når de er tilgjengelige, kan du fylle ut skjemaet under

Avslutte abonnement

Hvis du ønsker å avbestille abonnementet, kan sende e-post til post@ferd.no
Alle opplysninger vil bli behandlet konfidensielt. For ytterligere informasjon, vennligst se Ferds retningslinjer for personvern.