Nachspiel i oksenes marked

Ferdmagasinet 01-2015 Nachspiel i oksenes marked

Tid for å forberede seg på tilbakeslag: Lars Christian Tvedt, konstituert direktør for Ferd Invest, sammenligner i et intervju med Ferdmagasinet den fortsatte oppgangstrenden på børsene med et slags nachspiel etter et ”bull market”. Men børsene kan fortsatt stige, og det gjelder å få med seg denne oppgangen også. Og å samtidig ha strategien klar når man begynner å ane uråd.

– Et ”bull market” – altså et marked preget av optimisme og forventninger om fortsatt kursoppgang – dør sjelden av alderdom, men heller av svakere inntjening og overdreven optimisme. Og vi nærmer oss nok et punkt der det er fare for at begge deler vil gi utslag, sier Lars Christian Tvedt.

Farlig blanding
Han mener likevel at lave renter, fallende råvarepriser og sentralbanker som pumper likviditet inn i det finansielle systemet trolig er god nok medisin til at oppgangen i aksjemarkedet fortsetter også i 2015. I tillegg kommer en kø av investorer på jakt etter gode investeringer med tilsvarende høyt risikonivå, og få gode plasseringsalternativer.

– Dette er imidlertid en farlig blanding, og aksjemarkedet er alltid kandidat til å bli en boble. Det kunne nok være fristende å forsøke å finne frem til en ”trygg” portefølje, men da risikerer vi å gå glipp av denne forventede om enn usikre oppgangen. Så foreløpig er vår strategi å være med i markedet så lenge vi ser at oppgangen fortsetter – samtidig som vi sørger for å være på vakt og parat for raske taktiske disposisjoner når vi begynner å ane uråd, sier Tvedt.

Passe fornøyd med fjoråret
Når det gjelder 2014 hadde Ferd Invest på forhånd ikke de helt store forventningene. I ettertid konstaterer Tvedt at alle de nordiske aksjebørsene likevel ufortrødent vokste videre, mest i København med 21 prosent, minst i Oslo med fem.

– For Ferd Invest ble resultatet en avkastning av porteføljen på 13,9 prosent. Det er i og for seg ikke så dårlig, omtrent som referanseindeksen av nordiske aksjer som vi har som mål å slå. Men vi slo den altså ikke, så helt fornøyd med 2014 kan vi jo ikke være, sier han.

I tillegg bidro fallet i kursen for norsk valuta mot euro og svenske og danske kroner til at resultatet ble så vidt bra, når resultatene regnes om i norske kroner.

– Og dette kan vi jo ikke ta æren for, sier Lars Christian Tvedt – som likevel kan se tilbake på en god langsiktig utvikling for Ferd Invest: Totalavkastningen de siste fem årene er på 96 prosent, mot 91 for referanseindeksen. Og siden 2006 er de tilsvarende tallene henholdsvis 114 og 56 prosent.

Les hele artikkelen i Ferdmagasinet her.

Abonner på publikasjoner

Hvis du ønsker å motta Ferdmagasinet og / eller årlige og halvårlige rapporter når de er tilgjengelige, kan du fylle ut skjemaet under

Avslutte abonnement

Hvis du ønsker å avbestille abonnementet, kan sende e-post til post@ferd.no
Alle opplysninger vil bli behandlet konfidensielt. For ytterligere informasjon, vennligst se Ferds retningslinjer for personvern.