Bærekraft

Ferd Eiendom har som mål å utvikle gode miljøvennlige prosjekter som, med sin tilpasning til omgivelsene, skal bidra til å etterleve Ferds visjon om å skape varige verdier og sette tydelige spor. Ved å være langt fremme når det gjelder vurderingen av prosjektenes miljøbelastning, fokus på HMS, økonomisk kriminalitet, samt implementering av nye innovative løsninger ønsker vi å ha en positiv påvirkning på fremtidens eiendomsbransje.                                                           

Ferd Eiendom er en ledende aktør innenfor bærekraftsvurderinger. Prosjektene våre skal i tillegg til økonomiske mål ha tydelige miljømål og miljøforutsetninger. Våre prosjekter gjennomgår miljøanalyser i tidligfase, det er i denne fasen vi vurderer miljøeffekten av vår påvirkning på omgivelsene.

Ferd Eiendom arbeider kontinuerlig for redusert energiforbruk og for å minimere vår virksomhets belastning på miljøet. Vi var først ut med å sertifisere et BREEAM-NOR kontorbygg, og vurderer miljøsertifisering i alle våre prosjekter. I områdeutvikling har vi fokus på grønne mobilitetsløsninger og har høye ambisjoner om å utvikle områder som genererer lite trafikk. I tillegg vurderer vi byggets energikilde, bruk og arealeffektivitet. God arkitektur, varige materialer og grønne uterom er noen av våre bidrag i byutviklingen når vi utvikler bolig- og kontorprosjekter. 

Vi har spesielt fokus på å:

  • Redusere energibehovet i våre bygg
  • Utvikle nye miljøsertifiserte prosjekter
  • Benytte ny tekonologi i driftsfasen som gir besparelser innenfor energi, avfall og matsvinn
  • Utvikle nye løsninger innenfor grønn mobilitet
  • Stille krav til arbeidsforhold og HMS-arbeidet på våre byggeplasser
  • Stille krav til etterlevelse av etisk forretningsadferd i kontraktsforhold

Våre fremtidige kunder skal være sikre på at vi har et bevisst forhold til miljø og teknologiske nyvinninger.

                

Abonner på publikasjoner

Hvis du ønsker å motta Ferdmagasinet og / eller årlige og halvårlige rapporter når de er tilgjengelige, kan du fylle ut skjemaet under

Avslutte abonnement

Hvis du ønsker å avbestille abonnementet, kan sende e-post til post@ferd.no
Alle opplysninger vil bli behandlet konfidensielt. For ytterligere informasjon, vennligst se Ferds retningslinjer for personvern.