Forretningsområdet arbeider tett med konsern for å identifisere nye, attraktive investeringsområder samt kapitalallokeringen mellom dem. Pr. i dag er det investeringstemaene Det Grønne Skiftet, Asia, US Centric og Teknologi som er hovedfokuset for forretningsområdet, og hvor Ekstern Forvaltning har ansvar for forvalterseleksjon og oppfølging av fondene vi er investert i. Som en del av teamet vil du få ansvar for å identifisere, evaluere og følge opp fondsinvesteringer innenfor området. Dette er en spennende mulighet som gir bred innsikt i finansmarkedene globalt, og hvordan internasjonalt ledende forvaltningsmiljøer opererer.
Vi søker en initiativrik, strukturert og analytisk person som har erfaring innenfor finans, fortrinnsvis fra aksjemarkedet. Sentrale arbeidsoppgaver vil bestå i:

  • ansvar for oppfølging og evaluering av eksisterende forvaltere
  • kvantitativ og kvalitativ analyse av nye potensielle forvaltere
  • identifisere og utarbeide forslag til nye investeringsmuligheter
  • rapportering
  • bidra til videreutvikling av forretningsområdets investeringsprosess

Hvem ser vi etter?

Du er god på å bearbeide store mengder data, og evner å balansere dette opp mot kvalitative vurderinger. Du identifiserer deg med Ferds visjon og verdigrunnlag. Videre har du gode kommunikasjonsferdigheter, er initiativrik og har stor grad av ansvarsfølelse. Det legges vekt på en profesjonell fremtreden og gode samarbeidsevner.

Den rette kandidaten har også følgende kvalifikasjoner:

  • høyere økonomisk/teknisk utdannelse med sterke akademiske resultater
  • 2-10 års erfaring innenfor finans eller investeringsmiljø
  • god kjennskap til finansielle instrumenter samt interesse for, og erfaring fra finansmarkedene
  • avansert bruker av Excel
  • meget gode skriftlige og muntlige engelskkunnskaper

Vi kan tilby en variert og spennende stilling med konkurransedyktige betingelser i et profesjonelt og bredt sammensatt investeringsmiljø. Ekstern Forvaltning er et inkluderende team som vil bestå av tre  personer hvor du vil få innflytelse og sitte tett på investeringsbeslutningene. Det må påregnes noe reisevirksomhet. Stillingen rapporterer til leder av Ekstern Forvaltning.

Vår rådgiver hos Finance People, André Herlofsen vil gi deg en god innføring i stillingen. Han kan kontaktes på +47 934 80 266/ andre@financepeople.no. Alle forespørsler behandles konfidensielt også for oppdragsgiver hvis ønskelig. Søknadsfrist snarest.

Søk på stillingen her.