Som Investment Professional i Ferd Capital evner du å tenke strategisk og har god kommersiell forståelse. Du synes det er spennende å ta fatt på ulike problemstillinger, hvorav evne til å jobbe selvstendig vil være viktig. Du har en stor interesse for investeringsmuligheter og kapitalmarkeder, samt trives med å jobbe analytisk, operativt og strategisk i en variert arbeidshverdag. Du identifiserer deg også med Ferds verdier: troverdighet, eventyrlyst, lagspill og langsiktighet.

Les mer og søk på stillingen her.