Om Ferd Invest

Ferd Invest investerer i hovedsak i børsnoterte nordiske (Norge, Sverige, Danmark og Finland) aksjeselskaper.

Målsetningen er å gjøre investeringer som i sum gjør det bedre enn det aggregerte nordiske markedet. Selv om ambisjonen er å slå en nordisk aksjeindeks, fokuserer investeringsteamet ikke på allokeringer mellom land og sektorer eller innholdet i referanseindeksen. Ferd Invest er utelukkende opptatt av selskapene de investerer i og utviklingen i disse.

Ferd Invest er aksjeplukkere og vil til enhver tid forsøke å ha en portefølje som er satt sammen av et begrenset antall aksjer. Teamet mener langsiktig meravkastning best oppnås med en fokusert portefølje. Derfor har man en selvpålagt handlingsregel som sier at de 10 største investeringene skal utgjøre minst 60 prosent av porteføljen.

Aksjeporteføljen er egenkapitalfinansiert og alltid tilnærmet fullinvestert. Porteføljen blir ikke belånt og den inneholder aldri short-posisjoner. Positiv avkastning de senere år har gjort at størrelsen på porteføljen har vokst fra ca. 2,3 milliarder kroner ved inngangen til 2007 til ca. 4,0 milliarder kroner ved inngangen til 2018.

Ferd Invest er en finansiell investor og i den grad eierskap utøves, er det gjennom dialog med selskapets styre og ledelse.

Abonner på publikasjoner

Hvis du ønsker å motta Ferdmagasinet og / eller årlige og halvårlige rapporter når de er tilgjengelige, kan du fylle ut skjemaet under

Avslutte abonnement

Hvis du ønsker å avbestille abonnementet, kan sende e-post til post@ferd.no
Alle opplysninger vil bli behandlet konfidensielt. For ytterligere informasjon, vennligst se Ferds retningslinjer for personvern.