De har brukt den første tiden som nytt investeringsteam til å bli godt kjent. Joakim Gjersøe og Marius Therkelsen understreker viktigheten av å komme godt overens og ha de samme verdiene når de skal jobbe så tett som de nå gjør.
– Vi tenker ganske likt, men er samtidig opptatte av å ha god takhøyde til å diskutere. Det har blitt veldig bra, sier Therkelsen.

Mens Gjersøe kom til Ferd den 1.mars, ble Therkelsen ansatt to måneder senere. Til tross for kort fartstid sammen, er det likevel ingenting å si på driven i det ferske teamet.

Erfarne aksjeforvaltere
– Det er veldig mange bra selskaper i Ferds portefølje fra før av, så det har vært viktig for oss å bruke tiden til å bli godt kjent med disse og finne ut hvilke vi vil satse videre på, forteller Gjersøe, som har sin bakgrunn som leder for Nordiske aksjer i Folketrygdfondet og har også flere år bak seg fra Carnegie i Oslo. I tillegg har han jobbet som aksjeforvalter i Oljefondet i London og som Global aksjeforvalter i Nordea København.
– Da Ferd tok kontakt syns jeg det var så mye spennende i setupet her, med tanke på verdiene og de langsiktige perspektivene helt opp til eiernivå, sier Gjersøe. Han forteller videre at han hadde hørt mye positivt om menneskene og Ferd som system.

Marius Therkelsen legger til at de er i en prosess med å bli godt kjent med de andre teamenes forretningsområder, for å bidra til å skape gode synergier mellom dem.
– Vi gleder oss veldig til det, og det har allerede blitt opprettet en samarbeidsgruppe mellom Capital og Invest, sier Therkelsen, som nylig la tolv år i Petter Stordalens selskap, Strawberry Capital AS, bak seg.
– Der jobbet jeg mye med de samme tingene som her hos Ferd, som vil si nordiske børsnoterte aksjer.

Nye investeringsobjekter
Gjersøe og Therkelsens ser med interesse mot det nordiske markedet, og er i en prosess der de gjør seg kjent med mulighetene som finnes i Sverige og Danmark. I august og september har teamet hatt en rekke møter med bedrifter i ulike sektorer her.
– Norden er jo på mange måter verden i miniatyr, og har mange selskaper med annerledes forretningsmodeller og strukturelle drivere enn i det norske markedet, påpeker Therkelsen.

Gjersøe forteller at den største forskjellen er at norske selskaper opererer innenfor noen få sektorer, gjerne innen råvarer, mens de andre nordiske landene har et bredere kapitalmarked med eksponering mot flere sektorer og drivere. Gjersøe påpeker at Ferds posisjon gjør at mange selskaper, også utenfor Norge, ser dem som en langsiktig og god eier.

Strategi for positiv avkastning
De siste årene har Ferd Invests portefølje vokst fra cirka 2,3 milliarder kroner ved inngangen til 2007, til omtrent 3,2 milliarder kroner nå. Målet, ifølge teamet, er å gjøre investeringer som i sum gjør det bedre enn det aggregerte nordiske markedet. Hvordan de skal nå dette, skal etter planen presenteres for styret i løpet av høsten.
– Den langsiktige investeringsstrategien vi nå jobber med skal blant annet ta hensyn til Ferds fortrinn. Samtidig er det viktig for oss å satse på fornuftige investeringsprosesser, og i større grad implementere ESG og eierskapsansvar i forvaltningen, sier Gjersøe og forteller videre at de ser en tydelig link fra eier og ledelse, til langsiktig og strategisk verdiskapning.

Ifølge Therkelsen er de fleste nordiske selskaper langt fremme når det gjelder ESG – en trend som bare vil fortsette.
– Det å inkludere ESG som en naturlig del av investeringsanalysen blir enda viktigere for Ferd fremover, forteller han.

Gode prognoser
Teamet har klare tanker om retningen de ønsker å gå og hvilke strategiske grep som skal til.
– Vi har sett på arbeidsstrukturen og jobbet med å skape en tydelig investeringsprosess med maler og ansvar for ulike sektorer. Samtidig følger vi med på hverandres områder for å ikke skape siloer. Vi er et team og følger hverandres prosesser, fortsetter han.

Les hele artikkelen i Ferdmagasinet 03/2019