Tøffere tider i aksjemarkedet

Ferdmagasinet 01-16 Tøffere tider

Ferd Invest kan se tilbake på et 2015 som ga en avkastning på 27 prosent. Og fremover mot et år der faresignalene står i kø, men hvor jakten på gode enkeltinvesteringer fortsetter med uforminsket styrke.

– 2015 var et brukbart år for de nordiske børsene som utgjør Ferd Invests investeringsmandat. Sett under ett hadde Danmark, Sverige, Finland og Norge en bedre børsutvikling enn både USA og Europa forøvrig. Og vi er forholdsvis fornøyd med utviklingen for vår egen aksjeportefølje også. Men ikke helt, sier Lars Christian Tvedt, direktør for Ferd Invest, i et intervju med Ferdmagasinet.

Ved inngangen til 2016 var forretningsområdets aksjer verdt ca. 6,6 milliarder kroner. Tolv måneder tidligere var verdien 5,2 milliarder, det vil si at avkastningen i 2015 var på 27 prosent. Økningen inkluderer imidlertid gevinst fra fallende norsk valuta, og når ikke helt opp til forretningsområdets definerte målindeks, som gikk opp med 30 prosent.

2016 mindre lovende
Lars Christian Tvedt mener imidlertid at utsiktene for 2016 er mindre lovende. Faresignalene står i kø: Dårlige makrotall fra Kina, svake oljepriser, mange land med urovekkende høy gjeld, internasjonale valutaproblemer, krise i fremvoksende økonomier…

– Men selv om nedgangen i noen land passerer de 20 prosentene som er definisjonen på et krakk, så mener jeg det likevel er riktigere å snakke om en kraftig korreksjon. Og mye kan tyde på at det bratteste fallet er tatt, sier han.

Tvedt ser imidlertid ikke mye som peker mot en større oppgang i tiden fremover. Han regner med at høy volatilitet, altså kraftige svingninger, er det som først og fremst vil prege markedet. En hovedårsak til dette er en omfattende short-handel fra aktører som satser på å tjene på fortsatt nedgang.

Noe som trolig blir ubehagelig
Det er likevel først og fremst de underliggende forholdene i realøkonomien som gjør at Tvedt ikke forventer noen større oppgang med det første.

– Det kommer mange negative rapporter, og selv om det er tegn til økt aktivitet i eurosonen og USA er fremgangen både langsom og usikker. Den unormalt lave renten som preger de fleste av verdens kapitalmarkeder er også foruroligende. Lav rente kan stimulere realøkonomien i en periode, men når unormaliteten varer år etter år vil den materialisere seg i noe som trolig blir ubehagelig, sier han.

Tvedt understreker at også Ferd Invest må regne med å merke nedgangen, men fortsatt holder fast ved hovedstrategien, det vil si å plukke lovende selskaper med gode produkter rettet mot markeder med vekstmuligheter.

Les hele intervjuet i Ferdmagasinet her.

Abonner på publikasjoner

Hvis du ønsker å motta Ferdmagasinet og / eller årlige og halvårlige rapporter når de er tilgjengelige, kan du fylle ut skjemaet under

Avslutte abonnement

Hvis du ønsker å avbestille abonnementet, kan sende e-post til post@ferd.no
Alle opplysninger vil bli behandlet konfidensielt. For ytterligere informasjon, vennligst se Ferds retningslinjer for personvern.