Korreksjon. Eller på vei mot krakk?

Store svingninger, bekymrede aktører, usikkerhet og kriser preger aksjemarkedet. Så hvordan ser Ferd Invest på fremtidsutsiktene?

– Det er alltid en utløsende faktor når det blir dramatikk på børsen. De kraftige svingningene på verdens børser de siste månedene ble først og fremst satt i gang av det som skjer i Kina, med blant annet sterk uro på børsene i Shanghai og Hongkong, lavere vekst, svakere prognoser og frykt for bobletendenser i eiendomsmarkedet, sier Lars Christian Tvedt, direktør for Ferd Invest, i et intervju med Ferdmagasinet.

Syvende år med oppgang
Tvedt minner om at aksjemarkedet nå er inne i sitt syvende år med oppgang som hovedtendens, og at det er mye annet enn Kina en investor kan bekymre seg for. Problemene i Hellas er kommet litt i bakgrunnen, men er ikke løst. Eurosonen har fortsatt vanskelig for å få fart i veksten, forholdet til Russland er stadig like trøblete, oljeprisen er mer enn halvert på kort tid. Og, som et gammelt amerikansk investorordtak sier: A bull market climbs a wall of worry. Eller altså, kursene kan klatre oppover på en mur av bekymringer. Det skyldes at problemene er innkalkulert i kursene lenge før de eventuelt gir utslag i realøkonomien, samtidig som investorene har tiltro til at de vil bli løst før dette skjer.

Men investorordtak har sine begrensninger. Og selv om det ikke mangler bekymringer kan det hende at vi nå opplever et vendepunkt der fallende kurser overtar som langsiktig hovedtrend. Lars Christian Tvedt vil være forsiktig med å spå, det er faktorer som kan peke i begge retninger. Han mener imidlertid at det er en viss sannsynlighetsovervekt for at fasen med oppgang vil vare litt til.

Lave renter – lenge
– Store deler av verden er preget av et svært lavt rentenivå, og lite tyder på at dette endrer seg særlig med det første, sier han, og minner om at lave renter gir aksjemarkedet en dobbel stimulans. For det første bidrar tilgang på billig kapital til vekst i realøkonomien. Og for det annet blir børsinvesteringer en av få muligheter til å få bra avkastning på kapital, slik at etterspørselen etter aksjer øker.

– Rentenivået er derfor en hovedårsak til at jeg tviler jeg på at vi får et krakk med det første. I hvert fall ikke noe på linje med 2008, sier han, og understreker at dette krakket var ekstremt, med fall på opp mot femti prosent på kort tid. Rett før var det mye i økonomien som så ut til å gå bra. Nå er det mye som går dårlig, og dette er velkjent og for lengst innkalkulert i aksjekursene. Det betyr at fallhøyden er langt mindre i dag enn i 2008.

– Men det finnes alltid en risiko for at det dukker opp uventet dårlig nytt som ingen har tatt med i beregningen. Slikt kan utløse et uventet fall. Og motsatt, selv marginale men uforutsette forbedringer kan gi oppgang, sier Lars Christian Tvedt.

Les hele intervjuet i Ferdmagasinet her

 

Abonner på publikasjoner

Hvis du ønsker å motta Ferdmagasinet og / eller årlige og halvårlige rapporter når de er tilgjengelige, kan du fylle ut skjemaet under

Avslutte abonnement

Hvis du ønsker å avbestille abonnementet, kan sende e-post til post@ferd.no
Alle opplysninger vil bli behandlet konfidensielt. For ytterligere informasjon, vennligst se Ferds retningslinjer for personvern.