God start på 2018 for Ferd Invest

Ferdmagasinet 0218 God start på 2018 Lars Christian Tvedt og Nicolay Mylen Foto Olav Heggø

Pen vekst for Ferd Invests nordiske aksjeportefølje hittil i 2018 – etter et fjorår som ikke gikk helt på skinner.

– De fleste selskapene vi har investert i har hatt en positiv kursutvikling, og vi har ikke opplevd noen dramatiske nedturer så langt i år. Dermed har vi oppnådd en avkastning på fem prosent, og det er fem prosent bedre enn markedet, sier Lars Christian Tvedt, direktør for Ferd Invest, i et intervju med Ferdmagasinet.

Norwegian størst
Størst har økningen vært for Norwegian Air Shuttle, som har steget med mer enn femti prosent. Og det bidrar godt, for Norwegian er den klart største enkeltinvesteringen i Ferd Invests portefølje. Det er riktignok først og fremst oppkjøpsfremstøtene som har drevet kursen oppover, men Tvedt har tro på aksjens langsiktige potensial, selv om oppkjøpsforsøkene skulle strande i denne omgang.

– Det er bygget opp betydelige strategiske verdier i selskapet, etter vår mening adskillig mer enn det som var gjenspeilet i aksjekursen før oppkjøpsryktene begynte å gå. Dette bør uansett gi uttelling over tid, sier han.

Svakt 2017 
For Ferd Invest er det ekstra hyggelig at Norwegian har tatt seg opp, i og med at det var denne aksjen som kostet forretningsområdet mest i 2017. Den bidro sterkest til at resultatet landet på 6,2 prosent, mot 18,6 prosent for referanseindeksen forretningsområdet har som definert mål å slå. Norwegian var imidlertid ikke alene årsaken til dette. Både Tvedt og junior porteføljeforvalter Nicolay Mylén understreker at en generelt bra utvikling i økonomien og fortsatt lav rente har bidradd til at mye penger har strømmet inn i aksjemarkedet, slik at kursene generelt er presset videre oppover. I tillegg har visse sektorer hatt en multippelekspansjon, mens kursfallet for svenske og norske kroner og en ny trend mot Exchange-Traded Funds, passivt forvaltede sektorspesifikke aksjefond, også bidro til at markedet generelt ga bedre avkastning enn Ferd Invests portefølje.

Plukke undervurderte enkeltaksjer
– Dette er forhold som passer dårlig for Ferd Invest strategi, som er å plukke undervurderte enkeltaksjer. Bransjespesifikke og generelle markedstrender er noe vi bare unntaksvis velger å satse på, sier Nicolay Mylén.

– Men med dette sagt skal jeg ikke legge skjul på at vi også bommet ganske kraftig på litt for mange av investeringene våre. Det er vi ikke særlig fornøyd med, supplerer Lars Christian Tvedt.

Les hele saken i Ferdmagasinet
 

Abonner på publikasjoner

Hvis du ønsker å motta Ferdmagasinet og / eller årlige og halvårlige rapporter når de er tilgjengelige, kan du fylle ut skjemaet under

Avslutte abonnement

Hvis du ønsker å avbestille abonnementet, kan sende e-post til oppsigelse@ferd.no
Alle opplysninger vil bli behandlet konfidensielt. For ytterligere informasjon, vennligst se Ferds retningslinjer for personvern.