Aksjer i populismens tid

Politisk stormfulle tider med brexit og Donald Trump gir seg utslag på verdens børser. Men ikke slik de fleste analytikere hadde trodd.

Det var ventet at både Trump-seier og britisk flertall for EU-utmeldelse ville føre til et skikkelig børsras. Det skjedde forsåvidt – men svært få hadde forutsett at effekten bare ville vare fra noen timer til en dag eller to. Siden har det vært en klar oppgang, ikke minst i USA, forteller Lars Christian Tvedt og Are Dragesund i et intervju med Ferdmagasinet. De to er henholdsvis direktør og porteføljeforvalter i Ferd Invest, og utgjør teamet som har ansvaret for konsernets finansielle investeringer i aksjer på de nordiske børsene.

Oppsving – på kort sikt
Tvedt og Dragesund mener at kursutviklingen trolig drives av en tro på at det kommende Trump-regimet vil føre en politikk som gir økonomisk oppsving, i hvert fall på kort sikt.

– Trump lover deregulering av finansbransjen, store investeringer i USAs nedslitte infrastruktur og i forsvaret, dessuten kraftige skattelettelser. Dette kan gi positive virkninger i form av økt etterspørsel og større investeringsvilje, sier Tvedt.

Men denne politikken vil også øke utenlandsgjelden til mer enn svimlende 168 000 milliarder kroner innen 2026, mens inflasjon og renteoppgang forsterkes.

– Og om Trump virkelig skulle gjennomføre det han har lovet når det gjelder proteksjonisme, avvikling av handelsavtaler og tollmurer mot Kina og Mexico – da kan vi stå foran en handelskrig som over tid vil være svært skadelig for alle parter, understreker han.

Europeisk usikkerhet
Også i Europa er det tegn til en svak bedring i økonomien. Samtidig gjør økende mistillit til politikere, ”eliter”, samfunnsinstitusjoner og økonomi det mulig for populister å utnytte misnøye og frykt hos befolkningsgrupper som føler seg truet av utviklingen. Det kan få dramatiske virkninger for den politiske virkeligheten i EU og Europa forøvrig i årene fremover. Men foreløpig har ikke all denne usikkerheten gjort negative utslag på europeiske børser.

– Også Ferd Invest påvirkes av markedssvingningene, men for en fundamental og langsiktig investor som oss er det begrenset oppside i å hive seg på kjappe trender og raske svingninger, sier Are Dragesund.

– Så i hovedsak holder vi oss til det som er vår grunnleggende strategi: Å finne frem til gode enkeltinvesteringer uavhengig av markedssvingningene, sier Lars Christian Tvedt.

Les hele saken i Ferdmagasinet her

Abonner på publikasjoner

Hvis du ønsker å motta Ferdmagasinet og / eller årlige og halvårlige rapporter når de er tilgjengelige, kan du fylle ut skjemaet under

Avslutte abonnement

Hvis du ønsker å avbestille abonnementet, kan sende e-post til post@ferd.no
Alle opplysninger vil bli behandlet konfidensielt. For ytterligere informasjon, vennligst se Ferds retningslinjer for personvern.