Investeringsstrategi

Ferd Invest er en finansiell investor som konsentrerer seg om å investere i enkeltselskaper vi mener innehar unike kvaliteter.  Vi søker typisk etter riktig selskap til riktig pris. En konsekvens av dette er at vi også selger gode selskaper når vi mener prisen på disse minst reflekterer dette.

Ferd Invest er en ”stockpicker” basert på egne og eksterne analyser av selskaper. Det skal gjøres et solid forarbeid før en investering foretas.

Bak investeringene ligger en grundig investeringsprosess der målsetningen er å plukke aksjer der vi har stor forståelse for hva som er de viktigste kursdriverne i aksjen og hva vi tar risiko på.

En erkjennelse av at verden er og fortsatt vil være i kontinuerlig endring gjør at vi har valgt å ikke binde oss til en fastsatt og smal investeringsstrategi. Vi tror vår styrke som investor ligger i teamets samlede lange erfaring i aksjemarkedene og evne til å agere på ulike muligheter som oppstår under stadig skiftende rammebetingelser.

Ferd Invest skal skape varige verdier gjennom langsiktig meravkastning i aksjemarkedet.

Abonner på publikasjoner

Hvis du ønsker å motta Ferdmagasinet og / eller årlige og halvårlige rapporter når de er tilgjengelige, kan du fylle ut skjemaet under

Avslutte abonnement

Hvis du ønsker å avbestille abonnementet, kan sende e-post til post@ferd.no
Alle opplysninger vil bli behandlet konfidensielt. For ytterligere informasjon, vennligst se Ferds retningslinjer for personvern.