Året oppsummert

FERD INVEST – 2016 OPPSUMMERT

Hovedpunkter

  • Små absolutte bevegelser for året samlet sett
  • Sektorrotasjoner en betydelig faktor
  • Mindre selskaper med syklisk eksponering årets vinnere
  • Ferd Invests portefølje steg marginalt, men mindre enn referanseindeksen

Marked
Utviklingen i 2016 representerte et brudd i forhold til de siste års trend med kvalitet og vekst i fokus. Etter nedturen i februar opplevde vi gradvis en kraftig rotasjon inn i syklisk industri spesielt, og innen dette temaet var det betydelig avkastning å hente. Trenden som begynte i 2015, med outperformance for små vs store selskaper forsterket seg i 2016, og da spesielt i Sverige og Finland.

Avkastning
Markedsverdien til Ferd Invest sin portefølje steg med 0,6 % i løpet av 2016, noe som var 2,7 % mindre enn vår referanseindeks. Ferd Invests beste investeringer i 2016 var Stora Enso, Skandiabanken og Marine Harvest. Den eneste investeringen med betydelig negativt bidrag var Novo Nordisk, som etter å ha gitt god avkastning til porteføljen over lengre tid falt kraftig tilbake etter at prispresset på selskapets produkter i USA forsterket seg i 2016. Denne investering ga 4% mindreavkastning i 2016. I Opera Software aksepterte vi i februar et bud på hele selskapet på 71 kr per aksje, som ville gitt betydelig positiv avkastning for året. Transaksjonen ble imidlertid ikke godkjent av de nødvendige myndigheter i tide, og aksjen falt dermed tilbake til nivået den var på før budet ble fremsatt.

Oppsummert på aggregert nivå, så er vi fornøyd med å ha få dårlige investeringer også i 2016. Samtidig var det for få av investeringene som ga et betydelig positivt bidrag, og kursfallet i en så betydelig investering som Novo Nordisk var for stort til at vi kan være helt tilfreds med resultatet.

Den gode langsiktige avkastningen til Ferd Invest er fortsatt intakt. De siste fem årene har porteføljen oppnådd en avkastning på 151 %, mens vår referanseindeks MSCI Nordic Mid Cap Index har steget 143 % i samme periode. 

Porteføljen
Ved utgangen av året hadde porteføljen en markedsverdi på NOK 5,3 milliarder. Investeringene er fordelt på de tre skandinaviske børsene, samt den finske børsen. De største investeringene ved årsskiftet var Autoliv, HM, Norwegian og Stora Enso. 


alt

Porteføljen
Ved utgangen av året hadde porteføljen en markedsverdi på NOK 6,3 milliarder. Investeringene er fordelt på de tre skandinaviske børsene, samt den finske børsen. De største investeringene ved årsskiftet var Novo Nordisk, Autoliv, ISS, Marine Harvest og Opera Software. Disse investeringene utgjorde i underkant av 40 % av porteføljen. 

Organisasjonen
Det er i dag tre ansatte i Ferd Invest. Alexander Miller sluttet i mai 2015, mens Are Dragesund begynte i november 2015. Teamet i Ferd Invest består ellers av Samson Sørtveit og Lars Christian Tvedt.  

Fremtidsutsikter
2015 var et år hvor klare trender fra året før forsterket seg ytterligere.

Verdens investorer syntes å være skjønt enige om at olje, råvarer og emerging markets ikke var det man skulle eie, mens kursene ble drevet opp for høykvalitets vekstselskaper og selskaper med høy dollareksponering. Samtidig ble renten enda lavere gjennom året, noe som senket markedets avkastningskrav ytterligere og ga billig og lett tilgjengelig kapital for vekstselskapene.

I første kvartal 2016 har vi imidlertid sett tegn til en reversering av disse klare og sterke trendene. Investorene er generelt blitt mer usikre på selskapenes evne til videre lønnsom vekst, og høymultippelselskaper som har så mye som antydet mulig lavere vekstutsikter er blitt hardt straffet hardt på børsen. Aksjemarkedet var modent for en korreksjon etter langvarig oppgang, og vi tror 2016 kan bli et usedvanlig volatilt år. Med lav rente, en allerede lav oljepris og generelt sunne balanser i selskapene, tror vi imidlertid ikke at vi vil oppleve noe krakk av samme størrelsesorden som for eksempel i 2008.

Abonner på publikasjoner

Hvis du ønsker å motta Ferdmagasinet og / eller årlige og halvårlige rapporter når de er tilgjengelige, kan du fylle ut skjemaet under

Avslutte abonnement

Hvis du ønsker å avbestille abonnementet, kan sende e-post til post@ferd.no
Alle opplysninger vil bli behandlet konfidensielt. For ytterligere informasjon, vennligst se Ferds retningslinjer for personvern.