Om Ferd Invest

Ferd Invest investerer i hovedsak i børsnoterte nordiske aksjeselskaper. Målsetningen er å gjøre investeringer som i sum gjør det bedre enn det aggregerte nordiske markedet. Selv om ambisjonen er å slå en nordisk aksjeindeks, fokuserer investeringsteamet ikke på allokeringer mellom land og sektorer eller innholdet i referanseindeksen. Ferd Invest er utelukkende opptatt av selskapene de investerer i og utviklingen i disse.

Forvaltningskapital

Kapitalfordeling

Nyheter

 • Siste nyheter
 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2007
 • 2006
 • 2005
 • 2004
 • 2003
LAST INN FLERE
+

Abonner på publikasjoner

Hvis du ønsker å motta Ferdmagasinet og / eller årlige og halvårlige rapporter når de er tilgjengelige, kan du fylle ut skjemaet under

Avslutte abonnement

Hvis du ønsker å avbestille abonnementet, kan sende e-post til post@ferd.no
Alle opplysninger vil bli behandlet konfidensielt. For ytterligere informasjon, vennligst se Ferds retningslinjer for personvern.