Om Ferd Invest

Ferd Invest investerer i hovedsak i børsnoterte nordiske aksjeselskaper. Målsetningen er å gjøre investeringer som i sum gjør det bedre enn det aggregerte nordiske markedet. Selv om ambisjonen er å slå en nordisk aksjeindeks, fokuserer investeringsteamet ikke på allokeringer mellom land og sektorer eller innholdet i referanseindeksen. Ferd Invest er utelukkende opptatt av selskapene de investerer i og utviklingen i disse.

Forvaltningskapital

Kapitalfordeling

Abonner på publikasjoner

Hvis du ønsker å motta Ferdmagasinet og / eller årlige og halvårlige rapporter når de er tilgjengelige, kan du fylle ut skjemaet under

Avslutte abonnement

Hvis du ønsker å avbestille abonnementet, kan sende e-post til post@ferd.no
Alle opplysninger vil bli behandlet konfidensielt. For ytterligere informasjon, vennligst se Ferds retningslinjer for personvern.