No Isolation reduserer ufrivillig ensomhet og sosial isolasjon gjennom digitale kommunikasjonsløsninger. Foto: Estera Kluczenko.

Reduserer ufrivillig ensomhet

Sosial isolasjon og ensomhet rammer ofte hardest de mest sårbare gruppene i samfunnet. To av de mest utsatte gruppene er eldre over 80 år og barn og unge med langtidssykdom. No Isolation jobber for å redusere ufrivillig ensomhet og sosial isolasjon gjennom å utvikle unike og tilpassede digitale kommunikasjonsløsninger.

AV1 Robot

Langtidssyke barn kan bli isolert eller miste kontakten med skole og venner. AV1 er en personlig robot som fungerer som barnets øyne, øre og stemme via en app på nettbrett eller mobil. Roboten blir med i klasserommet og i sosiale sammenhenger slik at barnet ikke går glipp av noe. På denne måten kan barnet følge med på undervisningen og kommunisere med klassen og vennene sine uansett hvor de befinner seg.

AV1 er utviklet av No Isolation i samarbeid med St. Olavs Hospital, Sunnaas Sykehus, Universitetet i Oslo og Snø Designstudio.

KOMP

KOMP er en skjerm med bare én knapp som kan brukes av de som ikke mestrer smarttelefoner og nettbrett. Ved hjelp av KOMP kan familie og venner sende bilder, meldinger og ha videosamtale med KOMPs brukere via en gratis app. KOMP gjør digital kommunikasjon mellom brukere med ulike brukerterskler enkelt og intuitivt. KOMP er utviklet i samarbeid med Kreftforeningen

No Isolation lager teknologiske hjelpemidler for å bekjempe ensomhet og sosial isolasjon blant sårbare grupper. Selskapet involverer brukerne i alle ledd av prosessen, fra idé på tegnebrettet til produksjon. No Isolation samarbeider tett med andre bedrifter, veldedige organisasjoner og offentlig sektor.

Om selskapet

Etablert: 2015
Ansatte: 25 FTE
Gründer: Karen Dolva, Marius Aabel og Matias Doyle
Organisasjonsform: Ordinært aksjeselskap