No Isolation reduserer ufrivillig ensomhet og sosial isolasjon gjennom digitale kommunikasjonsløsninger. Foto: Estera Kluczenko.

AV1 er barnets øyne, ører og stemme i klasserommet

I Europa er over 500 000 barn og unge fraværende fra skolen i lengre perioder på grunn av fysisk eller psykisk sykdom. Forskningen er krystallklar på at skolefravær som følge av sykdom er et problem med store sosiale konsekvenser. Frakoblingen fra venner og klassekamerater har svært negative konsekvenser for barnas sosiale og emosjonelle liv.

AV1 er kommunikasjonsroboten som gjør det mulig for barn og unge med lang- tidssykdom å delta sosialt og i undervisning gjennom en app på telefonen eller nettbrettet sitt. I 2020 har roboten hatt ekstra stor betydning for flere enn tidli- gere, fordi elever med underliggende sykdommer har vært hindret i delta fysisk på skolen på grunn av fare for koronasmitte.

Verdens enkleste datamaskin

Mange eldre strever med å følge den teknologiske utviklingen. I tillegg har nedstengning, isolasjon og besøksforbud på grunn av covid-19 ført til at mange eldre har mindre bevegelsesfrihet enn før, og det har vært vanskeligere å både få og dra bort på besøk til familie og venner.

Kommunikasjonsverktøyet Komp er en datamaskin med én knapp, utviklet for eldre som ikke mestrer, eller av ulike grunner ikke ønsker å bruke smarttelefoner, nettbrett eller datamaskiner. Løsningen muliggjør digital kontakt med familie ved at bilder, meldinger og videoanrop sendes til maskinen. Familiemedlemmene har tilgang på Komp-appen som fungerer som et privat sosialt nettverk. Komp krever kun at den eldre skrur den på og stiller på lydnivået. Alt annet administreres av familiemedlemmer i Komp-appen.

Om selskapet

Etablert: 2015
Ansatte: 25 FTE
Gründer: Karen Dolva, Marius Aabel og Matias Doyle
Organisasjonsform: Ordinært aksjeselskap
Resultater: Last ned PDF