Kokstad, Bergen

Ferd Eiendom bygger nye kontorer for Aibel

\N10os2cfi003\100025$\TC\Users\100025sist\Documents\My Pictures\K23_Bergen - litt morkere.jpg

Aibel vokser raskt. Nå har oljeserviceselskapet etter en bred søkeprosess inngått avtale med Ferd Eiendom om leie av nye kontorer i Bergen. Nybygget skal stå klart for innflytting første kvartal 2015.

  • Nybyggets beliggenhet er Kokstadvegen 23 i et nytt utbyggingsområde mellom Bergen og Flesland.
  • Dette blir første byggetrinn i utviklingen av Kokstad Business Park
  • Totalt 25 000 kvadratmeter skal bygges ut, nær 1000 kontorplasser og 300 parkeringsplasser
  • Ferd Eiendom er byggherre og eier, Skanska Norge skal stå for byggearbeidene
  • Oljeserviceselskapet Aibel leier hele bygget på en langsiktig leiekontrakt
  • Byggestart blir før jul i år og innflytting første kvartal 2015
  • Bygget vil få klassifisering ”Very Good” etter miljøstandarden BREEAM NOR og energiklasse B.

Subscribe to publications

If you would like to receive the Ferd Magazine (Norwegian) and/or annual and six-monthly reports when they are available, please complete the form below .

Unsubscribe

If you wish to cancel your subscription, please send an e-mail to post@ferd.no

All information will be treated in confidence. For further information please see Ferd's privacy policy.