Bråtejordet, Skedsmo kommune

Nytt rekkehusprosjekt ved Strømmen

\N10os2cfi003\100025$\TC\Users\100025sist\Documents\My Pictures\bråtejordet.jpg

Ferd Eiendom og Mestergruppen v/MG Prosjekt har kjøpt et nylig regulert tomteområde på Bråtejordet like ved Strømmen stasjon i Skedsmo kommune. Her er det planlagt et familivennlig prosjekt med et spekter av ulike boliger som vil bli solgt i flere salgstrinn. Tomten ligger i nærheten av offentlig kommunikasjon, ny skole og vil bli et barnevennlig og grønt område.

Ferd Eiendom og MG Prosjekt har i felleskap kjøpt deler av Bråtejordet og er i gang med å planlegge for boligbygging på tomten. Den vedtatte reguleringsplanen for Bråtejordet legger til rette for boligbebyggelse, ny skole, barnehage og offentlige friområder.

Området som Ferd Eiendom og MG Prosjekt har kjøpt er på ca. 75 mål og gir mulighet for å bygge ca. 50.000 kvm med boliger fordelt på ca. 300-350 boenheter, hovedsakelig familieboliger i rekke-/småhusbebyggelse.

Reguleringsplanen for Bråtejordet ble vedtatt i fjor høst. Vi skal nå i gang med å detaljregulere og ferdigutvikle et godt boligprosjekt. Salgsstart forventes høsten 2013 og byggestart i løpet av 2014.

Bråtejordet representerer en sjelden god mulighet for boligbygging i Skedsmo. Umiddelbar nærhet til Strømmen stasjon og offentlig kommunikasjon gjør området til et attraktivt bosted både for de som jobber i Skedsmo eller jobber i nabokommuner eller Oslo. Boligene vil ligge inntil gode friluftsområder i Bråteåsen og nye Bråtejordet skole som kommunen nå skal i gang med å bygge.

Ferd Eiendom og MG Prosjekt synes dette er en flott mulighet og ser frem til å utvikle kvalitetsboliger og rammer for et godt bomiljø på Bråtejordet.

Om MG Prosjekt og Mestergruppen
MG Prosjekt AS er et heleid datterselskap av Mestergruppen AS og inngår i forretningsområdet Tomteutvikling. MG Prosjekt er spesialisert mot utvikling av tomter og boligprosjekter og har boligprosjekter over hele landet. Mestergruppen er et av landets ledende byggevarekonsern med en omsetning på 2,8 mrd NOK og eier også kjedekonseptene Mesterhus og Systemhus med til sammen ca. 220 medlemmer. Mesterhus har vært Norges største boligbygger 13 år på rad. Mestergruppen er eid av Ferd Capital.

 

Silje Strøm
Contact person
Silje Strøm
Marketing director
E-mail
sst(a)ferd.no
Mobile
92 68 86 10

Subscribe to publications

If you would like to receive the Ferd Magazine (Norwegian) and/or annual and six-monthly reports when they are available, please complete the form below .

Unsubscribe

If you wish to cancel your subscription, please send an e-mail to post@ferd.no

All information will be treated in confidence. For further information please see Ferd's privacy policy.