Aibelbygget, Asker

Første og andre byggetrinn i Kraglund kontorpark

  • \N10os2cfi003\100025$\TC\Users\100025sist\Documents\My Pictures\aibel.jpg
  • \N10os2cfi003\100025$\TC\Users\100025sist\Documents\My Pictures\aibel2.jpg

Askers beliggenhet, lett tilgjengelig fra både øst og vest gir gode muligheter for kontormarkedet. Ferd Eiendom har tro på området fordi bedriftene vil tenke på de ansattes reisetid ved nyetableringer og flytting. Her er et flott tilbud og valgmuligheter, derfor vil Ferd Eiendom kunne bistå flere bedrifter som velger seg nybygg i Asker i tiden fremover. Dette prosjektet er bygget for Aibel som leietaker, i regi av Ferd Eiendom. Prosjektet ble solgt i første kvartal 2013.

Bygget er oppført av Ferd Eiendom som byggherre og ble ferdigstilt i to etapper med overtakelse desember 2011 og mai 2012. Oljeserviceselskapet Aibel AS leier hele bygget.

Totalt er bygget på til sammen ca. 21.000 kvm med kontor/lager og ca. 8.000 kvm parkering. Første byggetrinn har energiklasse B og siste byggetrinn energiklasse A. Byggetrinn 1 er BREEAM-sertifisert med score "Very Good".
 

Abonner på publikasjoner

Hvis du ønsker å motta Ferdmagasinet og / eller årlige og halvårlige rapporter når de er tilgjengelige, kan du fylle ut skjemaet under

Avslutte abonnement

Hvis du ønsker å avbestille abonnementet, kan sende e-post til post@ferd.no
Alle opplysninger vil bli behandlet konfidensielt. For ytterligere informasjon, vennligst se Ferds retningslinjer for personvern.