Vestby næringspark

Ferd Eiendom søker leietakere

W:\Ferd Eiendom\1. Administrasjon\1 Kommunikasjon\Hjemmeside web\Hjemmesider\vestby2.jpg
  • 200 mål tilpasset lager/logistikk
  • Tomtearbeider pågår og ferdigstilles sommer 2019
  • Mulighet for rask byggestart
  • Bygg fra 2.000 – 50.000 m² fordelt over flere bygg
  • Moderne og energieffektive bygg
  • Kort byggeperiode, tilpasses leietaker
  • Mulighet for store utearealer
  • Sentral beliggenhet med enkel adkomst fra E6.

Beliggenhet
Ferd Eiendom logistikkpark ligger inntil gamle E6 rett syd for Vestby sentrum. Det er ca. 44 km til Oslo og ca. 19 km fra Moss havn. Fra området til Sonskrysset (mot syd) er det ca. 7,5 km langs fylkesvei 6. På strekningen passeres tettstedene Hølen og Såner.

Vestby kommune
Vestby kommune har vokst betydelig de seneste årene og er en av de mest ekspansive i landet.
Den sentrale beliggenheten og kommunens ønske om å tilrettelegge for nye bedrifter har gjort at mange har valgt å etablere seg her.
Noen av de som er under etableringen i dag er Norwegian Outlet og Bauhaus som begge åpner  høsten i 2010.
Andre som er etablert;
DHL, Nille, ASKO, Eurosko, Scianders, Skeidar, Haugen Gruppen m.fl.

Bo og tjenestetilbud;
Vestby kommune har utviklet gode tilbud for personer som ønsker å bosette seg i Vestby

• Full barnehagedekning 
• Varierte bosteds-muligheter
• Tilrettelagt for idrett gjennom private og offentlige anlegg
• Nye og moderne skoler
• Kulturtilbud
• Eldreomsorg

1 600 000 mennesker, ca 1/3 del av Norges befolkning er bosatt innenfor en radius av en times kjøring fra Vestby

Se også kommunens websider: www.vestby.kommune.no

Knut M. Tolo
Kontaktperson
Knut M. Tolo
Utviklingsdirektør
E-post
kmt(a)ferd.no
Mobil
91 80 13 92

Abonner på publikasjoner

Hvis du ønsker å motta Ferdmagasinet og / eller årlige og halvårlige rapporter når de er tilgjengelige, kan du fylle ut skjemaet under

Avslutte abonnement

Hvis du ønsker å avbestille abonnementet, kan sende e-post til post@ferd.no
Alle opplysninger vil bli behandlet konfidensielt. For ytterligere informasjon, vennligst se Ferds retningslinjer for personvern.