Brynsveien 14

Nytt kontorprosjekt ved Helsfyr/Bryn

  • 0002_Eksterior natt_02_HR.jpg
  • 0002_Interior resepsjon_06_HR (002).jpg

Nytt kontorprosjekt utvikles av Ferd Eiendom i Østensjøveien 16 og planlegges ferdigstilt i Q4 2019. Første leietaker som flytter inn er Sophies Minde Ortopedi AS som har leid byggets første 3 etasjer. Bygget blir et fullservicebygg for flere leietakere med bedriftsrestaurant, cafe, felles resepsjonsområde med peis og takterrasse. Vi har ledige arealer i byggets 4-6.etasje. Les mer om prosjektet her.

Nær kollektivknutepunktet Helsfyr/Bryn ligger det nye kontorbygget som blir utviklet for flere leietakere. Et miljøvennlig fullservicebygg med gode fasiliteter som, sykkelparkering, betjent resepsjon, cafe, bedriftsrestaurant og store møterom tilgjengelig for alle brukere. Kontorbygget skal være bedriftens store støttespiller og legge alt til rette for en effektiv arbeidsdag for alle leietakere. Totalt areal er 11.000 BTA, og hver etasje er på ca 2.200 kvm. Vi kan dele inn etasjene til mindre enheter og vil tilpasse oss brukernes behov.   

Basis beskrivelse av prosjektet

Ferd Eiendom utvikler et nytt flerbruksbygg (kontorformål) med kjeller og seks etasjer på ca. 11.000 m2 i Østensjøveien 16 i Oslo kommune. Bygget består blant annet av en kafe for offentlig bruk  med mulighet for uteservering, samt bil pool-ordning som kan benyttes av naboer. Prosjektet er tenkt ferdigstilt fjerde kvartal i 2019.

BREEAM-NOR klasse og score

«Very Good»  og 62%

Kjernefaktorer for innovativ og miljøeffektiv design

-        Glasstak atrium skjerming innslipp og utslipp solvarme

Brutto gulvareal (BRA)- m2

-        14435,1 m2

Tomtestørrelse- mål (dekar)

-        3631,8 m2 (teigareal),  3,6 dekar.

Område for lagring (m2)

               - 1099,6 m2

Areal allment tilgjengelig

       - ca. 150 m2

Areal bebygd for offentlig bruk

               -ca. 150 m2

Beregnet strømforbruk: 99,5 kWh/m2

Beregnet bruk av fossil energi: 0 kWh/m2

Beregnet produksjon av fornybar energi: 0 kWh/m2

Beregnet vannforbruk: 5,52 m3/person/år

Tiltak i byggefasen for å redusere miljøbelastningen:

I profil under HD i yttervegg

Gjenbruk av masser til bærelag for staging av spunt

Gjenbruk av inventar fra eksisterende revet bygg til rigg

Gjenbruk av diverse inventar fra revet bygg, Resirkuler

Arbeidslys på byggeplass, LED inne i bygget

Elbil ladeplasser på riggen

Rigg i eksisterende lokaler

Leverandører forespørres om precut

Maximo vs Trio veggforskaling ved vanntette staggjennomføringer. Maximo gir vanntett løsning mekanisk i stedet for kjemisk lim.

Multicem istedenfor kalk i K/C peler

Silje Strøm
Kontaktperson
Silje Strøm
Markedsdirektør
E-post
sst(a)ferd.no
Mobil
92 68 86 10

Abonner på publikasjoner

Hvis du ønsker å motta Ferdmagasinet og / eller årlige og halvårlige rapporter når de er tilgjengelige, kan du fylle ut skjemaet under

Avslutte abonnement

Hvis du ønsker å avbestille abonnementet, kan sende e-post til post@ferd.no
Alle opplysninger vil bli behandlet konfidensielt. For ytterligere informasjon, vennligst se Ferds retningslinjer for personvern.