Ensjøveien 3-5 i Oslo

Under utvikling på Ensjø

  • c6nDuCmH.jpeg.jpg
  • HkcyXU_O.jpeg.jpg

Det er igangsatt en omregulering fra industri til boliger og næring i Ensjøveien 3-5.  I planen skal det tilrettelegges for ny gang- og sykkelforbindelse gjennom planområdet i tråd med VPOR for Ensjø. Her planlegges rundt 150 boliger som forventes å blir ferdig regulert i løpet av 2020.

 

Det planlegges for ny bebyggelse sammensatt av flere volumer som muliggjør en stor variasjon i leilighetstyper samtidig som boligene får gode skjermede utearealer.Det planlagt en sammenhengende fasade med innslag av næringsarealer mot Ensjøveien for å styrke den urbane gatestrukturen. All parkering er planlagt i underjordisk parkeringsanlegg. Den foreslåtte bebyggelsen innpasser seg regulerte høyde på omkringliggende tomter.

Endelig beslutning om bebyggelse vil bli behandlet i reguleringssaken.

Tiltakshaver er Ensjøveien 3-5 AS, Strandveien 50, pb 34, 1324 Lysaker.

Silje Strøm
Kontaktperson
Silje Strøm
Markedsdirektør
E-post
sst(a)ferd.no
Mobil
92 68 86 10

Abonner på publikasjoner

Hvis du ønsker å motta Ferdmagasinet og / eller årlige og halvårlige rapporter når de er tilgjengelige, kan du fylle ut skjemaet under

Avslutte abonnement

Hvis du ønsker å avbestille abonnementet, kan sende e-post til post@ferd.no
Alle opplysninger vil bli behandlet konfidensielt. For ytterligere informasjon, vennligst se Ferds retningslinjer for personvern.