Elveparken, på Billingstad i Asker

Under utvikling i Asker

\N10os2cfi003\100025$\TC\Users\100025sist\Documents\My Pictures\Revidert illustrasjon Bergervn.jpg

På vestre Billingstad er et større område regulert med tilsammen 1650 nye boliger. Ferd Eiendom utvikler rundt 450 av disse boligene i et prosjekt som kalles Elveparken. Boligene er under utvikling og forventes salgsklare i løpet av 2025.

Ferd Eiendom planlegger å utvikle boliger i området nær Neselva. Vi har ambisjoner om et variert og mangfoldig boligområde med gatetun, parker, felleshager, ballbaner og lekeplasser. Særlig ivaretakelse av Neselva ligger som en del av planene, hvor fiskens vilkår er spesielt hensyntatt. Mens området utvikles og reguleres leier vi ut bygget til kontorvirksomhet frem til 2022. 

Thorbjørn Barrett Sele
Kontaktperson
Thorbjørn Barrett Sele
Prosjektdirektør
E-post
tbs(a)ferd.no
Mobil
48 13 46 51

Abonner på publikasjoner

Hvis du ønsker å motta Ferdmagasinet og / eller årlige og halvårlige rapporter når de er tilgjengelige, kan du fylle ut skjemaet under

Avslutte abonnement

Hvis du ønsker å avbestille abonnementet, kan sende e-post til post@ferd.no
Alle opplysninger vil bli behandlet konfidensielt. For ytterligere informasjon, vennligst se Ferds retningslinjer for personvern.