Tiedemannsparken, Ensjø i Oslo

Tiedemannsparken, Ensjø i Oslo

Tiedemannsbyen

Ferd og Selvaag Bolig utvikler Tiedemannsparken med total 322 nye boliger som kommer for salg våren 2019. Prosjektet ligger flott til ut mot Tiedemannsparken og blir et attraktivt og rolig boligområde på Ensjø. På nabotomten kommer en ny barnehage. For mer informasjon om salg og fremdrift kan du lese her.

Tiedemannsfabrikken, Ensjø i Oslo

Tiedemannsfabrikken, Ensjø i Oslo

Tiedemannsbyen

Ferd Eiendom og Selvaag Bolig utvikler Tiedemannsfabrikken i samarbeid. Prosjektet består av to boligfelt med 158 og 222 boliger. Salget er godt i gang og det siste feltet er under bygging og vil stå ferdig sommeren 2020. Veidekke er valgt som entreprenør for prosjektet og boligene i det første feltet er allerede ferdigstilt. For mer informasjon om fremdrift og ledige leiligheter klikk her

Skolekvartalet, Ski

Skolekvartalet, Ski

Under utvikling i Ski sentrum

Ferd Eiendom samarbeider med Ski Sentrum AS og Ski kommune om utvikling av nye boliger og parkområde i Skolekvartalet. Dette blir et flott familieprosjekt med ca 200 boliger som kommer for salg når det er ferdig regulert i løpet av 2019.

Elveparken, på Billingstad i Asker

Elveparken, på Billingstad i Asker

Under utvikling i Asker

På vestre Billingstad er et større område regulert med tilsammen 1650 nye boliger. Ferd Eiendom utvikler rundt 450 av disse boligene i et prosjekt som kalles Elveparken. Boligene er under utvikling og forventes salgsklare i løpet av 2025.

Gladengveien 12-14, i Oslo

Gladengveien 12-14, i Oslo

Under utvikling på Ensjø

Ferd Eiendom har igangsatt en omregulering av 2 næringseiendommer i Gladengveien til boliger og næring. Her planlegges rundt 135 boliger og 8 rekkehus. Boligene er under regulering og utvikling og forventes ferdig regulert i løpet av 2020. 

Ensjøveien 3-5 i Oslo

Ensjøveien 3-5 i Oslo

Under utvikling på Ensjø

Det er igangsatt en omregulering fra industri til boliger og næring i Ensjøveien 3-5.  I planen skal det tilrettelegges for ny gang- og sykkelforbindelse gjennom planområdet i tråd med VPOR for Ensjø. Her planlegges rundt 150 boliger som forventes å blir ferdig regulert i løpet av 2020.

 

Høyda Hage, i Moss kommune

Høyda Hage, i Moss kommune

Under utvikling og regulering

Den tidligere Skanem-tomten på Høyda i Moss er i dag et nedlagt fabrikkområde på 55 mål. Ferd Eiendom har nylig startet utvikling av et større boligprosjekt på eiendommen. Målet er å få til et attraktivt og miljøvennlig boligområde med rundt 900 boliger tilpasset ulike kjøpegrupper. Her kommer rekkehus, lamellblokker og høyhus i fine kvartaler med rolige gårdsrom. Arcasa arkitekter og Civitas er engasjert til å bistå med reguleringsarbeidet. Reguleringen forventes å være vedtatt i løpet av 2020. 

Trekantkvartalet, i Ski sentrum

Trekantkvartalet, i Ski sentrum

Under regulering i Ski kommune

Trekantkvartalet ligger i Ski sentrum og med sin trekantede tomt grenser prosjektet til Skoleveien, Idrettsveien og Sanderveien. Prosjektet inneholder ca 250 boliger og et stort butikklokale og to mindre næringsarealer. I tillegg bygges det 100 offentlige p-plasser og garsjeanlegg for boligene. Ferd Eiendom har påbegynt regulering av prosjektet i kommunen og det forventes vedtatt regulering i løpet av 2019. 

Bråtejordet, Strømmen i Skedsmo kommune

Bråtejordet, Strømmen i Skedsmo kommune

Rekkehusprosjekt

Dette er et samarbeidsprosjekt med Mestergruppen hvor vi planlegger og bygger familieboliger i ulike byggetrinn og utforming like ved Strømmen stasjon. Rekkehusprosjektet er beliggende med kort vei til barnehager, skole, storsenter og friområder. Du kan få mer informasjon om kommende salg på www.bråtejordet.no 

Utsiktskvartalet, Ensjø i Oslo

Utsiktskvartalet, Ensjø i Oslo

Tiedemannsbyen

Et flott samarbeidsprosjekt mellom Ferd Eiendom og Skanska Bolig med 250 boliger. Prosjektet er helt utsolgt og overlevert til kunder. Se www.utsiktskvartalet.no

Abonner på publikasjoner

Hvis du ønsker å motta Ferdmagasinet og / eller årlige og halvårlige rapporter når de er tilgjengelige, kan du fylle ut skjemaet under

Avslutte abonnement

Hvis du ønsker å avbestille abonnementet, kan sende e-post til post@ferd.no
Alle opplysninger vil bli behandlet konfidensielt. For ytterligere informasjon, vennligst se Ferds retningslinjer for personvern.