Om Ferd Eiendom

Eiendom

Ferd Eiendom utvikler gode miljøvennlige prosjekter som med sin tilpasning til omgivelsene bidrar til Ferds visjon om å skape varige verdier og sette tydelige spor. Når Ferd Eiendom foretar investeringer, er det en forutsetning at disse har et potensial ut over den generelle markedsutviklingen.

Ferd Eiendom er ansvarlig for alle eiendomsinvesteringer i Ferd, og hadde per 31.12.2018 en verdijustert egenkapital på NOK 2,6 mrd og en eiendomsverdi på 4,7 mrd. Ferd Eiendom gjennomfører prosjekter alene, eller i samarbeid med utvalgte partnere. Det gjøres også investeringer i finansielt orienterte eiendomsprosjekter.

Prosjektutviklingen gjøres i hovedsak innenfor tre satsingsområder

  • Bolig; gjennom utvikling og regulering, utbygging av nye boligområder og salg til kunde

  • Kontor; gjennom utvikling, leietakertilpasset utleie og rehabilitering og bygging av nye kontorbygg

  • Lager/kombinasjonsbygg; investering i tomter, utvikling for leietaker og bygging

Vi har et fleksibelt investeringsmandat som gjør at vi kan foreta investeringer i alle kategorier av eiendom og regioner. Derfor har Ferd Eiendom bygget opp en organisasjon med solid kompetanse innenfor utvikling, marked og forvaltning. Teamet har bred erfaring og evne til både å vurdere og gjennomføre store utviklingsprosjekter.

 

 

                

 

 

   

 

Abonner på publikasjoner

Hvis du ønsker å motta Ferdmagasinet og / eller årlige og halvårlige rapporter når de er tilgjengelige, kan du fylle ut skjemaet under

Avslutte abonnement

Hvis du ønsker å avbestille abonnementet, kan sende e-post til post@ferd.no
Alle opplysninger vil bli behandlet konfidensielt. For ytterligere informasjon, vennligst se Ferds retningslinjer for personvern.