Om Ferd Eiendom

Eiendom

Ferd Eiendom utvikler gode miljøvennlige prosjekter som med sin tilpasning til omgivelsene bidrar til Ferds visjon om å skape varige verdier og sette tydelige spor.

Ferd Eiendom er ansvarlig for alle eiendomsinvesteringer i Ferd, og hadde per 31.12.2017 en verdijustert egenkapital på NOK 2,6 mrd. Ferd Eiendom gjennomfører prosjekter alene, eller i samarbeid med utvalgte partnere. Det gjøres også investeringer i finansielt orienterte eiendomsprosjekter.

Prosjektutviklingen gjøres i hovedsak innenfor tre satsingsområder

  • Bolig; gjennom utvikling og regulering, utbygging av nye boligområder og salg til kunde

  • Kontor; gjennom utvikling, leietakertilpasset utleie og rehabilitering og bygging av nye kontorbygg

  • Lager/kombinasjonsbygg; investering i tomter, utvikling for leietaker og bygging

Ferd Eiendom tar ansvar for miljøet gjennom holdninger og konkrete handlinger, ved kontinuerlig å arbeide for redusert energiforbruk og for å minimere vår virksomhets belastning på miljøet. God arkitektur, varige materialer og grønne uterom mellom byggene er vårt bidrag i byutviklingen når vi gjennomfører bolig- eller kontorprosjekter.

Vi er medlem og samarbeider med:

 

      alt                                      alt                     

 

 

   

 

Abonner på publikasjoner

Hvis du ønsker å motta Ferdmagasinet og / eller årlige og halvårlige rapporter når de er tilgjengelige, kan du fylle ut skjemaet under

Avslutte abonnement

Hvis du ønsker å avbestille abonnementet, kan sende e-post til oppsigelse@ferd.no
Alle opplysninger vil bli behandlet konfidensielt. For ytterligere informasjon, vennligst se Ferds retningslinjer for personvern.