Vil bygge tett, høyt og godt på Ensjø

Ferd Eiendom er i gang med å regulere et nytt boligprosjekt: I Ensjøveien 3–5 kan det bli plass til 198 leiligheter med gode utearealer og høy bokvalitet, dessuten butikker og andre publikumsrettede funksjoner. Reguleringsforslaget gir byrådet mulighet til å følge sine erklærte prinsipper for byutvikling.
 

Bygningene i Ensjøveien 3–5 får ifølge en artikkel i Ferdmagasinet flott beliggenhet på toppen av et høydedrag, med gode solforhold og utsikt over byen og fjorden, kort vei til kollektivtransport og nærhet til både viktige sentrumsfunksjoner og store grøntarealer. Prosjektet blir forøvrig naboen til Tiedemannsbyen, der Ferd Eiendom er rundt halvveis med å bygge 1400 boliger.

Bedre bruk
Ferd Eiendom har samarbeidet med Arcasa Arkitekter og Gullik Gulliksen Landskapsarkitekter for å få plass til flest mulig boliger i prosjektet uten å redusere kvaliteten.

– I denne planen utfordrer vi kommunen til å velge et prosjekt som gir 68 boliger ekstra, sammenlignet med områdeplanen. Og det foreligger gode grunner til å imøtekomme dette synes vi, både ut fra kvalitetene i prosjektet og overordnende mål for boligpolitikken i Oslo, sier Silje Strøm, markedssjef i Ferd Eiendom. Hun viser til at mye har skjedd siden den gjeldende områdeplanen for Ensjø ble vedtatt i 2004. Blant annet er Oslo i mellomtiden blitt Europas raskest voksende hovedstad, med et presserende behov for nye boliger. Det er også vokst frem en alminnelig forståelse for at miljømessig bærekraftig byutvikling forutsetter at det bygges høyere og tettere nær kollektivknutepunktene, noe også byplansjef Ellen S. de Vibe og byutviklingsbyråd Hanna E. Marcussen (MDG) fremhever som riktig og nødvendig.

Buss, tog og bane
Og Ensjøveien 3–5 har nettopp en slik plassering i forhold til kollektivtrafikken, med T-bane, flere busslinjer og jernbanestasjon innenfor komfortabel gangavstand.

– Så her foreligger etter vårt syn gode grunner til at myndighetene kan fravike noen av de gamle kravene til etasjeantall og utnyttelsesgrad, sier Silje Strøm. Hun understreker at skråningen som preger tomten åpner for at man kan gå litt opp i høyden på noen punkter – uten at dette forringer områdets kvalitet eller karakter, og uten at bygningene vil påvirke Ensjøs ”skyline” i særlig grad

– I tillegg styrker vi de gode bokvalitetene med grønne takhager, private balkonger, terrasser, romslige grønne gårdsrom og private forhager – og får samtidig plass til 198 attraktive boliger, mot 130 om vi fulgte det opprinnelige planprogrammet fra 2004, sier hun.

Les hele saken i Ferdmagasinet her

Abonner på publikasjoner

Hvis du ønsker å motta Ferdmagasinet og / eller årlige og halvårlige rapporter når de er tilgjengelige, kan du fylle ut skjemaet under

Økonomiske rapporter
Email
Nyheter
Ferdmagasinet
Post Email
Fornavn *
Etternavn *
Firma *
E-post *
Adresse *
Postnummer / Sted *
* Obligatoriske felter

Avslutte abonnement

Hvis du ønsker å avbestille abonnementet, kan sende e-post til oppsigelse@ferd.no
Alle opplysninger vil bli behandlet konfidensielt. For ytterligere informasjon, vennligst se Ferds retningslinjer for personvern.