Tidenes resultat for Ferd Eiendom

Ferd Eiendom genererte en økning av verdiene på 750 millioner kroner i 2016. Det tilsvarer hele 35 prosents avkastning på egenkapitalen.

– Klart vi er stolte over resultatet, selv om jeg selvsagt innrømmer at vi hadde drahjelp, spesielt av et meget godt boligmarked preget av lave renter og sterk etterspørsel. Systematisk og langsiktig arbeid er likevel langt den viktigste årsaken til de gode tallene, forteller Carl Brynjulfsen, direktør for Ferd Eiendom, i et intervju med Ferdmagasinet.

Skape verdier
Brynjulfsen understreker at det kan ta to til fire år, og ofte mer, å planlegge et større boligprosjekt, og at håndteringen av planleggings- og reguleringsprosessene er avgjørende for at det skal kunne skapes verdier ut over den generelle markedsutviklingen. Ikke minst er det essensielt å investere i de riktige prosjektene, det vil si de som har en kombinasjon av beliggenhet, utforming, bokvaliteter og pris som treffer målgruppen.

Og her har Ferd Eiendom truffet blink. I løpet av fjoråret solgte forretningsområdet et rekordhøyt antall boliger – 380 i Tiedemannsbyen i Oslo, og ytterligere 60 på Bråtejordet på Strømmen. Det vil si at de aller fleste leilighetene og rekkehusene forretningsområdet hadde å tilby i løpet av året fant sine kjøpere.

Lagspill og gode samarbeidspartnere
Brynjulfsen fremhever også godt samarbeid og velfungerende lagspill som viktig for de gode tallene.

– For det første gjelder dette internt i Ferd Eiendom. Vi er et relativt lite team, men sterk og engasjert innsats fra medarbeidere med et spekter av ulik og gjensidig utfyllende kompetanse ga full uttelling. For det annet – vi har en strategi basert på at større prosjekter kan realiseres i samarbeid med utvalgte eksterne partnere. Dette er dels for å ivareta funksjoner der vi ikke selv har kapasitet og riktige forutsetninger, dels for å sikre risikospredning når dette vurderes som riktig, sier han.

Positive utsikter
Direktøren for Ferd Eiendom har tro på at også 2017 og årene videre skal bli bra for forretningsområdet.

– Mye tyder på at det gode markedet for nye boliger i Oslo-området vil fortsette, og vi har en rekke meget attraktive prosjekter under utvikling, både i Tiedemannsbyen og som en utvidelse av denne – dessuten nye store prosjekter på Billingstad i Asker og i Ski sentrum. Vi vil derfor ha god tilgang på nye boliger for salg på både kort og litt lengre sikt, sier han.

Les hele saken i Ferdmagasinet

Abonner på publikasjoner

Hvis du ønsker å motta Ferdmagasinet og / eller årlige og halvårlige rapporter når de er tilgjengelige, kan du fylle ut skjemaet under

Avslutte abonnement

Hvis du ønsker å avbestille abonnementet, kan sende e-post til oppsigelse@ferd.no
Alle opplysninger vil bli behandlet konfidensielt. For ytterligere informasjon, vennligst se Ferds retningslinjer for personvern.