Store boligplaner på Billingstad

  • \N10os2cfi003\100025$\TC\Users\100025sist\Documents\My Pictures\Revidert illustrasjon Bergervn.jpg
  • \N10os2cfi003\100025$\TC\Users\100025sist\Documents\My Pictures\33.jpg
  • \N10os2cfi003\100025$\TC\Users\100025sist\Documents\My Pictures\31.jpg

Det skal bygges ut 1650 boliger på Vestre Billingstad i Asker, ca 410 av disse i regi av Ferd Eiendom. Dette fremgår av utbyggernes forslag til reguleringsplanen for området, en plan som før jul fikk begeistret tilslutning av bygningsrådet i kommunen.

Reguleringen er den hittil største i Asker, og skal legge grunnlaget for at kommunen får en sterkt tiltrengt økning i boligkapasiteten. Planen legger opp til blokkbebyggelse og et mindre rekkehusfelt, og skal gi ”et urbant, attraktivt og levende boligområde med gode kvalitetsrike uteområder.” Det legges også stor vekt på interne gangveier, som i tillegg til å binde området sammen skal fungere som oppholdsrom og samlingssteder.

Fra kontor til boligområde

Området er i dag et til dels noe nedslitt industriområde. Ferd Eiendom kjøpte sin del fra KLP Eiendom høsten 2015, et kjøp som blant annet omfatter den såkalte H-blokken i Bergerveien 12.

– I dag er det teknologiselskapet ABB som disponerer hele leiearealet på 23 000 kvadratmeter. Leiekontrakten utløper i 2022, det betyr at vi har en god og solid leietaker i utviklingsfasen, sier Thorbjørn Barrett Sele, prosjektsjef i Ferd Eiendom.

På lengre sikt er det meningen at bygget skal rives. Tomten vil så bli en del av det som i reguleringsplanen er døpt Elvegården. Der skal Ferd Eiendom etter planen bygge 86 leiligheter under 50 kvadratmeter, 90 over 80 kvadratmeter, og 236 mellom disse størrelsene. Tilsammen 412 leiligheter.

– I Asker er 80 prosent av alle eksisterende boliger enten eneboliger eller rekkehus. Og i halvparten av dem bor det bare én eller to personer, mange av disse litt oppe i årene. Kommunen har derfor lagt opp til at Vestre Billingstad bygges ut med hovedvekt på blokkbebyggelse, sier Sele. Han legger til at Ferd Eiendom vil bygge med stor variasjon i leilighetstyper og fasadeuttrykk, og med gode grøntarealer både på bakken og i form av takhager.

Samarbeid mellom utbyggere

Totalt er utbyggingsområdet på Billingstad på 260 mål. Eiendomsplan på vegne av AF Gruppen Norge, T. Klaveness Eiendom og Trond Mohn; JM Norge, Eiffel Eiendom og Asker Eiendom skal stå for de øvrige delene av boligområdet.

– Vi har samarbeidet tett og konstruktivt med de andre utbyggerne og Asker kommune, og er kommet frem til et planforslag som i tillegg til boliger omfatter gatetun, parker og felleshager, ballbaner og lekeplasser. Det blir også god kobling til eksisterende turveinett, og fin kontakt med Neselva, som renner forbi. I tillegg har vi lagt vekt på enkelt adkomst til buss og tog, sier Thorbjørn Barrett Sele.

Reguleringsplanen skal ut på høring i syv uker fra 2. januar til 17. februar, med flere møter og samlinger underveis. Kommunen antar at planen er ferdig behandlet i mai 2017. Utbyggerne håper at spaden kan settes i jorden allerede i 2019, og at det vil bli ferdigstilt 100–150 boliger på Vestre Billingstad hvert år frem til 2035.

Abonner på publikasjoner

Hvis du ønsker å motta Ferdmagasinet og / eller årlige og halvårlige rapporter når de er tilgjengelige, kan du fylle ut skjemaet under

Økonomiske rapporter
Email
Nyheter
Ferdmagasinet
Post Email
Fornavn *
Etternavn *
Firma *
E-post *
Adresse *
Postnummer / Sted *
* Obligatoriske felter

Avslutte abonnement

Hvis du ønsker å avbestille abonnementet, kan sende e-post til oppsigelse@ferd.no
Alle opplysninger vil bli behandlet konfidensielt. For ytterligere informasjon, vennligst se Ferds retningslinjer for personvern.