Ski sentrum i støpeskjeen

Tre arkitektkontorer ble engasjert i parallelloppdrag for å finne de beste løsningene for ”Skolekvartalet” i Ski sentrum, et av Oslo-regionens fremtidige vekstsentre.

– Skolekvartalet ligger mindre enn 500 meter fra Ski stasjon – som, når oppgraderingen av Follobanen er ferdig ved årsskiftet 2021/22, bare vil være en tolv minutters togtur fra Oslo sentrum. Det betyr at tettstedet Ski blir en del av et felles bolig- og arbeidsmarked for Oslo-regionen, og vil få en viktig rolle i å ta unna befolkningsveksten som ventes i årene fremover, sier Silje Strøm, markedssjef i Ferd Eiendom, i et intervju med Ferdmagasinet.

Parallelloppdrag
Det svært sentralt beliggende tomteområdet er kjøpt og skal bygges ut i et likeverdig partnerskap mellom Ferd Eiendom og Ski Sentrum AS, som arbeider innenfor eiendomsutvikling og -forvaltning i Ski og Follo, og blant annet tilfører samarbeidet viktig lokal kompetanse.

– Vi har stor tro på mulighetene som ligger i en fortetting av bystrukturen i og rundt Ski. Stedet er allerede et etablert knutepunkt, og utpekt som prioritert vekstområde i den regionale areal- og transportplanen, sier Silje Strøm.

Ferd Eiendom ser et potensial i å bygge ut flere boligprosjekter i området, og Skolekvartalet gir et godt utgangspunkt for arbeidet videre.

– Derfor valgte vi å gi tre anerkjente arkitektkontorer parallelloppdrag for å få belyst ulike muligheter, og for å få et bredt utvalg av ideer og innspill til løsninger, sier hun.

Og vinneren er...
De inviterte arkitektkontorene var Halvorsen & Reine i samarbeid med Dronninga landskap, Lund+Slaatto Arkitekter med Gullik Gulliksen Landskapsarkitekter, og Link arkitektur som har egen kompetanse på landskapsarkitektur. Forslagene ble grundig gjennomgått av en jury før det ble avgjort hvilket kontor som skulle få jobben med å videreutvikle planforslaget. Og det ble Link arkitektur som til syvende og sist gikk seirende ut: ”Link arkitektur leverer et prosjekt som virker gjennomførbart både med hensyn på salgbare bokvaliteter, rasjonalitet og reguleringsrisiko. Studier av sol og bygningsvolum gir en troverdig løsning forankret i grunnleggende krav til sol på bakkeplan” heter det blant annet i juryens begrunnelse.

Les hele saken i Ferdmagasinet her

Silje Strøm
Kontaktperson
Silje Strøm
Markedssjef
E-post
sst(a)ferd.no
Mobil
92 68 86 10

Abonner på publikasjoner

Hvis du ønsker å motta Ferdmagasinet og / eller årlige og halvårlige rapporter når de er tilgjengelige, kan du fylle ut skjemaet under

Økonomiske rapporter
Email
Nyheter
Ferdmagasinet
Post Email
Fornavn *
Etternavn *
Firma *
E-post *
Adresse *
Postnummer / Sted *
* Obligatoriske felter

Avslutte abonnement

Hvis du ønsker å avbestille abonnementet, kan sende e-post til oppsigelse@ferd.no
Alle opplysninger vil bli behandlet konfidensielt. For ytterligere informasjon, vennligst se Ferds retningslinjer for personvern.