Jakter leietakere til nytt kontorprosjekt i Asker

  • Ferdmagasinet 03-2014 Jakter leitakere til kontorprosjekt i Asker 2
  • Ferdmagasinet 03-14 Jakter leitakere til kontorprosjekt i Asker
  • Ferdmagasinet 03-2014 Jakter leitakere til kontorprosjekt i Asker
130311_FERD_portretter_0105.png

Nå går startskuddet for byggetrinn tre i Kraglund kontorpark. Eller Asker-TEK, som er den foreløpige arbeidstittelen for bygget som blir nærmeste nabo til oljeserviceselskapet Aibel, sentralt i Askers kjerneområde for høyteknologibedrifter.

– Aibel-bygget i Asker var et vellykket prosjekt i regi av Ferd Eiendom. Nå vil vi tilby flere leietakere muligheten til å flytte inn i tilsvarende gode og moderne kontorer, like bra plassert ved Asker stasjon og E 18, sier Carl Brynjulfsen, direktør for Ferd Eiendom i et intervju med Ferdmagasinet.

– Og allerede nå begynner jakten på leietakere. Vi vil komme i dialog med aktuelle bedrifter, slik at det blir mulig å innlede samarbeidet med kommende brukere på et tidlig tidspunkt i prosjektfasen, legger markedssjef Silje Strøm til. En stor leietaker skal kunne bestemme mye, og gi lokalene en egen identitet og få ”sitt” bygg.

Næringsklyngeeffekt
Nybygget kommer i et nabolag sterkt dominert av olje- og gassrelaterte bedrifter. Man kan se for seg at en næringsklyngeeffekt kan gjøre nybygget ekstra attraktivt for bedrifter i samme bransje.

– Kraglund kontorpark har i tillegg en attraktiv beliggenhet nær butikker og offentlig kommunikasjon, og med god tilknytning til aksen fra Drammen til Oslo. Der er en stor del av kompetansen en høyteknologibedrift vil etterspørre å finne. Samtidig åpner plasseringen i Asker for kortere reisevei og mindre kø, og for mange en reiseretning som går mot rushtrafikken, sier Silje Strøm.

Asker ligger dessuten godt til rette for utenlandsk arbeidskraft, med internasjonal skole som tiltrekker høyt utdannede familier som ønsker å bo og jobbe i området. Også dette er et viktig moment for internasjonalt orienterte høyteknologibedrifter.

Kvalitetsbygg
– Asker-TEK er planlagt med høy kvalitet, både bruksmessig og arkitektonisk. Dette skal bli et bygg som både har høy miljøstandard og en kostnadseffektiv utforming, med gode arbeidsplasser, men også med forhold som er lagt godt til rette for trening i hverdagen, sier Silje Strøm.

Det er riktignok tøffe tider og redusert investeringsvilje som preger offshoreindustrien for tiden, men Carl Brynjulfsen mener at trangere tider også kan være et insitament for bedrifter til å tilpasse seg og effektivisere, for eksempel gjennom samlokalisering av spredte avdelinger eller flytting til mindre og mer hensiktsmessige lokaler.

– Men slik tidene ser ut vil det kreve en solid utleiejobb å komme dit vi må være før selve byggeprosessen kan begynne. Derfor er det vanskelig å si noe om tidspunkt for byggestart, sier han.

Les hele artikkelen i Ferdmagasinet her.

Abonner på publikasjoner

Hvis du ønsker å motta Ferdmagasinet og / eller årlige og halvårlige rapporter når de er tilgjengelige, kan du fylle ut skjemaet under

Avslutte abonnement

Hvis du ønsker å avbestille abonnementet, kan sende e-post til post@ferd.no
Alle opplysninger vil bli behandlet konfidensielt. For ytterligere informasjon, vennligst se Ferds retningslinjer for personvern.