Inngår ny entrepriseavtale med Veidekke

W:\Ferd Eiendom\3. Eiendommer\000 Tiedemannsfabrikken felt G\05 Kravsdokumenter\Foto\Kontraktsignering Entreprise 050918\Signering-1.jpg

Ferd Eiendom og Selvaag Bolig fortsetter sitt gode samarbeid med Veidekke på Ensjø, og inngår entrepriseavtale for bygging av ytterligere 322 boliger. Det nye boligprosjektet har en flott beliggenhet rett ved Tiedemannsparken.

Prosjektet er et leilighetsprosjekt som ligger i rolige omgivelser med nærhet til prosjektet Tiedemannsfabrikken som partene bygger sammen i dag. Prosjektet vil bli bygget i to byggetrinn med i alt fire hus med underliggende garasje. Kontraktssum for arbeidene vil ligge på i underkant av NOK 690 mill. Rivearbeidene på tomten starter i løpet av kort tid og salgsstart vil trolig finne sted i 1. halvår 2019. Prosjektet vil være det neste byggetrinnet av det opprinnelige reguleringsområdet i Tiedemannsbyen og vil bidra positivt til å realisere visjonen om å transformere fabrikkområdet til en hyggelig boligby.

Fra før har partnerskapet 380 boliger i Tiedemannsfabrikken under bygging og salg. De første 158 boligene ferdigstilles i løpet av høsten og nye boligeiere flytter inn ved årsskifte 2018/2019.  

 

 

 

 

Abonner på publikasjoner

Hvis du ønsker å motta Ferdmagasinet og / eller årlige og halvårlige rapporter når de er tilgjengelige, kan du fylle ut skjemaet under

Avslutte abonnement

Hvis du ønsker å avbestille abonnementet, kan sende e-post til oppsigelse@ferd.no
Alle opplysninger vil bli behandlet konfidensielt. For ytterligere informasjon, vennligst se Ferds retningslinjer for personvern.