Fra bilby til boliger på Ensjø

  • W:\Ferd Eiendom\3. Eiendommer\000 A-Felles alle eiendommer\Bilder\Felt I og J\Ensjø felt I_J_3.jpg
  • W:\Ferd Eiendom\3. Eiendommer\000 A-Felles alle eiendommer\Bilder\Felt I og J\Ensjø felt I_J_4.jpg

Ferd Eiendom har igangsatt omregulering av eksisterende kontorbygg og bilbutikk i Gladengveien 12-14. Dette blir en naturlig forlengelse av den flotte utviklingen og transformasjonen som har skjedd i Tiedemannsbyen, sier Carl Brynjulfsen i Ferd Eiendom.

Tiden er moden for å se på egne tomter utenfor Tiedemannsbyen og det er naturlig å vurdere øvrige næringsbygg i den sammenheng. Gladengveien 12 og 14 er gode bygg, men det er likevel riktigere å benytte disse til boligformål i det lange perspektiv. Tomten er på 8,6 mål, og grenser mot det store utviklingsområdet der Tiedemanns Tobaksfabrik lå tidligere.

Byggene rommer i dag en bilforhandler og kontorlokaler, disse må rives for å gi plass til ca 14.000 kvadratmeter BRA/ca 175 boliger og 650 kvadratmeter forretninger. Vi håper å bidra til en urbanisering av Gladengveien, samtidig som vi kan få til et sammenhengene grønt boligområde i Tiedemannsbyen med de blågrønne kvalitetene vi har lagt stor vekt på i vår utvikling. Høyde- og utnyttelse bør følge den utviklingen som skjer i området, slik at vi med denne konverteringen vil komplettere området og den helhetlige utviklingen av Ensjøbyen.

 

Abonner på publikasjoner

Hvis du ønsker å motta Ferdmagasinet og / eller årlige og halvårlige rapporter når de er tilgjengelige, kan du fylle ut skjemaet under

Avslutte abonnement

Hvis du ønsker å avbestille abonnementet, kan sende e-post til oppsigelse@ferd.no
Alle opplysninger vil bli behandlet konfidensielt. For ytterligere informasjon, vennligst se Ferds retningslinjer for personvern.