Ferd, Veidekke og Fabritius utvikler næringspark på Gardermoen

\N10os2cfi003\100025$\TC\Users\100025sist\Documents\My Pictures\FV169976.jpg

Ferd Eiendom, Veidekke Eiendom, og Fabritius Gruppen går sammen om å utvikle en logistikk- og næringseiendom på ca. 360 mål på Gardermoen i Akershus. Eiendommen er beliggende langs E6 rett nord for innkjøringen til flyplassen.

Veidekke eier en tomt på 189 mål der Hovinmoen Grustak ligger og har siden 1967 drevet pukk-, grus- og asfaltvirksomhet der. Denne eiendommen slås nå sammen med nabotomten på 174 mål som er eid av Ferd, og vil inngå i et nystiftet selskap FFV Gardermoen AS. Totalt tomteareal er ca 360 mål og gir mulighet for utbygging på mere enn 110.000 m2 nybygg. Fabritius blir med som likeverdig partner i selskapet. Partene skal eie 1/3 hver. Fabritius vil være daglig leder i selskapet.

Partene har som målsetting at næringsparken skal utvikles med eiendommer og leietakere som søker lager, produksjon, logistikk, kontor og plasskrevende varer. Vi kan skreddersy løsninger for den enkelte leietaker på området.

Partene har utvikling av logistikkeiendommer som et av sine satsingsområder og er glade for å kunne bruke sin samlede kompetanse i utvikling av næringsparken.

Det nye logistikk- og næringseiendomsselskapet får en gunstig geografisk beliggenhet ved Gardermoen lufthavn og det er klare planer for hvordan området skal utvikles.

 

 

 

Carl Brynjulfsen
Kontaktperson
Carl Brynjulfsen
Direktør Ferd Eiendom
E-post
cb(a)ferd.no
Mobil
92 69 76 29

Abonner på publikasjoner

Hvis du ønsker å motta Ferdmagasinet og / eller årlige og halvårlige rapporter når de er tilgjengelige, kan du fylle ut skjemaet under

Avslutte abonnement

Hvis du ønsker å avbestille abonnementet, kan sende e-post til post@ferd.no
Alle opplysninger vil bli behandlet konfidensielt. For ytterligere informasjon, vennligst se Ferds retningslinjer for personvern.