Ferd selger Strandveien 4, 8 og 10 på Lysaker til Oslo Areal

W:\Ferd Eiendom\3. Eiendommer\462 Strandveien 4-8 AS\Marked\21 Kommunikasjon\Bilder Bulben\Strandveien 8\UNION-Strandveien_8-F1   SLETTES 20150323\Strandveien_8-022 close22.jpg

Ferd Eiendom har inngått avtale om salg av Strandveien 4, 8 og 10 på Lysaker til Oslo Areal.

Ferd Eiendom inngikk 27. januar avtale med Oslo Areal om salg av Strandveien 4,8 og 10, Lysaker i Bærum kommune.

Strandveien 4-8 er et kontorbygg på ca 18.000 kvm med kontorlokaler + parkering hvor tilnærmet hele bygget er utleid på lang leiekontrakt til oljeselskapet Lundin Norway AS.

I transaksjonen inngår også naboeiendommen Strandveien 10, et teglsteinsbygg på ca 900 kvm.

Ferd Eiendom kjøpte Strandveien 4-8 i 2013, og har gjennomført en totalrehabilitering/modernisering i forkant av Lundin sin innflytting høsten 2015.

Eiendommen ligger svært sentralt til rett ved Lysaker stasjon, et av Norges største kollektivknutepunkt og et attraktivt kontorcluster i Oslo-området.

Transaksjonen er basert på en eiendomsverdi på MNOK 922,5 og netto yield rett under 5%.

 

Carl Brynjulfsen
Kontaktperson
Carl Brynjulfsen
Direktør Ferd Eiendom
E-post
cb(a)ferd.no
Mobil
92 69 76 29

Abonner på publikasjoner

Hvis du ønsker å motta Ferdmagasinet og / eller årlige og halvårlige rapporter når de er tilgjengelige, kan du fylle ut skjemaet under

Avslutte abonnement

Hvis du ønsker å avbestille abonnementet, kan sende e-post til oppsigelse@ferd.no
Alle opplysninger vil bli behandlet konfidensielt. For ytterligere informasjon, vennligst se Ferds retningslinjer for personvern.