Ferd flytter til nye lokaler i Oslo sentrum

FERD_Fasade sett fra Munkedamsveien Illustrasjon 3DEstate (1)

Ferd har inngått en langsiktig leieavtale om nye kontorer i Oslo Sentrum. Sommeren 2020 flytter Ferd inn i nye lokaler i Dronning Mauds gate 10.

Bilde: Illustrasjon 3DEstate 

Åpner opp
- En viktig måte Ferd skaper verdier på er i partnerskap med andre. De nye lokalene i Oslo sentrum vil gjøre det mulig for oss å være enda mer åpne og tilgjengelig for våre samarbeidspartnere og venner, sier administrerende direktør Morten Borge i Ferd.
Dronning Mauds gate 10 er et rehabilitert og miljøsertifisert bygg, rett ved sentrale knutepunkter for kollektivtrafikk.
- Vi vil lage et felles møtested for familien, ansatte i Ferd og våre porteføljeselskaper, og gleder oss til å invitere til storstuen i øverste etasje hvor vi kan arrangere konferanser, åpen dag for sosiale entreprenører og andre samlinger, sier Borge.

Varige verdier og tydelige spor
Ferd flytter fra kontorer på Lysaker i Bærum.
- Lokalene på Lysaker har vært et godt hjem for Ferd i 19 år. I disse årene har Ferd utviklet seg til å bli det sterke og brede eiermiljøet vi er i dag, sier Morten Borge i Ferd.
Siden 2000 har den verdijusterte egenkapitalen i Ferd økt fra 6,5 milliarder kroner til over 32 milliarder kroner.
- For oss i Ferd betyr denne flytteprosessen også tid til refleksjon over den ferden vi har hatt så langt. Det var her på Lysaker vi iverksatte strategien for å nå vår visjon om å skape varige verdier og sette tydelige spor, sier Borge.
Det siste året har Ferd forsøkt å kjøpe et Ferd House med et langsiktig eier- og utviklingsperspektiv. Så langt har eiendommer som tilfredsstiller våre krav ikke vært tilgjengelig, men vi vil fortsatt være åpne for å vurdere kjøp av tomter og bygg hvor vi kan realisere vår visjon om et eget Ferd House på lengre sikt.

 

Abonner på publikasjoner

Hvis du ønsker å motta Ferdmagasinet og / eller årlige og halvårlige rapporter når de er tilgjengelige, kan du fylle ut skjemaet under

Avslutte abonnement

Hvis du ønsker å avbestille abonnementet, kan sende e-post til post@ferd.no
Alle opplysninger vil bli behandlet konfidensielt. For ytterligere informasjon, vennligst se Ferds retningslinjer for personvern.