Vi utvikler byer og gode steder å være

By- og stedsutvikling står sentralt i Ferd Eiendoms strategi. Som en av landets ledende byutviklere har vi fokus på at våre prosjekter tilfører kvaliteter til nabolaget rundt. Med god arkitektur, bruk av varige og solide materialer samt respekt for omgivelsene skal vi utvikle gode prosjekter som gir noe tilbake til byen. Vi skal skape mer enn enkeltbygg og våre bygg skal gi noe til samfunnet og tilføre gode opplevelser av å være i området.

Vi skal utvikle by, samfunn og gode steder å leve.

Illustrasjonsbilde av Sanderveien 18

Funksjonalitet, trivsel og kvalitet

Om det er et hull i en byvev som skal tettes, et knutepunkt som skal videreutvikles eller område som skal utvikles fra industri til boliger, så skal vi utvikle med tanke på stedets behov og ressurser. Vi skal tilpasse oss fremtidens samfunnsutvikling og nye forventninger fra markedet – med omtanke for hver enkelt. Vi skal skape aktive bygulv og gode byrom, med uteareal for opphold og rekreasjon både for beboere, brukere og nabolaget rundt.

Nye utviklingsområder skal ivareta bokvalitet og være tette og urbane, med levende torg og møteplasser. De skal i tillegg være grønne med gode parkområder, med plass til å sykle og gå.

Funksjonalitet, trivsel og kvalitet skal sikres slik at nye boliger tilpasses og beriker eksisterende bomiljø.