Om Ferd Capital

Ferd Capital har tre investeringsmandater: Privateide Selskaper, Børsnoterte Selskaper og Special Investments. Mandatene gir forretningsområdet stor grad av fleksibilitet i type investeringer det kan gjøre. Ferd Capital kan investere i ulike situasjoner – fra modne selskaper med behov for snuoperasjon til vekstselskaper med behov for profesjonalisering og ny kapital. Hoveddelen av investeringer vi gjør er derimot i sterke selskaper som vi kan gjøre enda bedre gjennom å være en god eier. Vi har ingen fondsstruktur, og har dermed fleksibilitet med hensyn til eierhorisont. I de privateide eller børsnoterte selskapene hvor vi har en betydelig eierpost er vi en langsiktig og aktiv investor med utgangspunkt i Ferds verdigrunnlag og fortrinn.

Vi har gode erfaringer fra å eie virksomheter sammen med en eller flere partnere. I våre partnerskapsinvesteringer vektlegger vi at partene er enige om strategisk retning for virksomheten. Vår fleksibilitet gjør at vi har få absolutte krav til struktur og innflytelse, men som et utgangspunkt ønsker vi en balansert fordeling av beslutningsmyndighet og adgang til å realisere vår investering.

Ferd Capital prioriterer investeringer i selskaper hvor vi har relevant kompetanse. Frem til endelig investeringsbeslutning gjennomfører vi et omfattende evalueringsarbeid med egne og eksterne ressurser. I denne fasen forsøker vi å forstå alle viktige verdidrivere og risikofaktorer for selskapet. Teamet i Ferd Capital består av personer med operativ erfaring fra aktive eierfond, industri, forretningsutvikling, finans og strategisk rådgivning.

Les mer om våre porteføljeselskaper her.

 

 

Abonner på publikasjoner

Hvis du ønsker å motta Ferdmagasinet og / eller årlige og halvårlige rapporter når de er tilgjengelige, kan du fylle ut skjemaet under

Avslutte abonnement

Hvis du ønsker å avbestille abonnementet, kan sende e-post til post@ferd.no
Alle opplysninger vil bli behandlet konfidensielt. For ytterligere informasjon, vennligst se Ferds retningslinjer for personvern.