Satser på vekst i høyspentkabler og rengjøringsmaskiner

De danske selskapene NKT og Nilfisk, ledende innenfor henholdsvis høyspentkabler og rengjøringsmaskiner, er siste tilvekst i Ferd Capitals portefølje av børsnoterte selskaper. Begge med stort, men ulikt potensial for fremtidig verdiskapning.

I løpet av første halvår 2017 kjøpte Ferd Capital seg opp til 5,8 prosent eierandel i NKT Holding A/S. Dermed ble forretningsområdets portefølje for børsnoterte selskaper tilført sin første investering i et dansk selskap.

– NKT Holding omfattet NKT, en av Europas ledende produsenter av høyspentkabler, og Nilfisk, et navn de fleste kjenner, men hvor støvsugere og andre husholdningsprodukter bare utgjør ti prosent av omsetningen. Resten er rengjøringsutstyr for industrielle kunder, forteller Investment Director og Co-Head i Ferd Capital Are Dragesund i et intervju med Ferdmagasinet. Sammen med Investment Manager Maria Syse-Nybraaten og Associate Gustav Martinsen utgjør han teamet som forberedte og følger opp investeringen.

Splitt
NKT Holding omfattet med andre ord svært ulike virksomheter, og de tre på Ferd Capitals team understreker at en planlagt aksjesplitt var blant faktorene som gjorde selskapet interessant. De to virksomhetene hadde beskjedne synergieffekter, og en egen ledelse for hver av dem vil lettere kunne drive fokusert og effektivt. Dessuten vil så ulike virksomheter appellere til investorer med helt forskjellig strategi, noe som i seg selv virket negativt på børsverdien. Splitten ble gjennomført 12. oktober i år, rent praktisk slik at aksjonærene fikk samme eierandel i NKT AS og Nilfisk Holding AS som de tidligere hadde hatt i NKT Holding.

Infrastruktur for fornybar energi
Maria Syse-Nybraaten understreker at begge selskapene har et betydelig potensial. For NKT A/S ligger dette først og fremst i overgangen fra fossil energi til elektrisk kraft fra fornybare kilder. Dette er en utvikling som krever omfattende utbygging av kraftnettet, særlig innenfor EU. Naturbaserte energikilder som vind, sol og vann er dessuten avhengig av uforutsigbare værforhold. Dette styrker betydningen av et omfattende og internasjonalt kraftnett ytterligere: Sterk vind i ett område kan kompensere manglende solskinn i et annet, og NKT er blant aktørene med best forutsetninger for å levere infrastruktur som kan binde regioner og land sammen.

Alltid behov for rengjøring
I Nilfisk Holding AS ventes veksten å komme mer jevnt og trutt. Selskapet leverer maskiner for gulvvask, høytrykkspylere og støvsugere for industriell bruk, dessuten et vidt spekter av rengjøringsutstyr for prosessindustri, byggeplasser, sykehus og, skoler

– Behovet for rengjøring vil jo alltid være der, men utviklingen går fra manuelt arbeid til stadig mer avanserte maskiner, og videre til autonomt utstyr. Og Nilfisk ligger langt fremme, selskapet er sterke på innovasjon, og vil dermed kunne øke både omsetning og markedsandeler, sier Gustav Martinsen.

Les hele saken i Ferdmagasinet

Abonner på publikasjoner

Hvis du ønsker å motta Ferdmagasinet og / eller årlige og halvårlige rapporter når de er tilgjengelige, kan du fylle ut skjemaet under

Avslutte abonnement

Hvis du ønsker å avbestille abonnementet, kan sende e-post til oppsigelse@ferd.no
Alle opplysninger vil bli behandlet konfidensielt. For ytterligere informasjon, vennligst se Ferds retningslinjer for personvern.