Satser på å bli størst i byggevarebransjen

Med oppkjøpet av Nordek, blir Ferd og Mestergruppen størst i byggevarebransjen. – Dette vil gi oss det beste utgangspunktet for fremtiden når det gjelder konkurransekraft, sier Mikkel Sandvik i Mestergruppen.

 

Tekst: Irina Lee

Mestergruppen har forhandlet med styret i Nordek gjennom første halvår i 2016, for å utrede grunnen for et mulig oppkjøp. Nordek drifter byggevarekjeden XL-BYGG og boligkjeden Blink Hus, som i 2013 var Norges største boligbygger. Selskapet har 64 eiere, mens trelast og byggevarene omsettes gjennom 84 medlemseide byggevareutsalg.

I sommer fikk Nordeks eiere og medlemsbedrifter fremlagt Mestergruppens tilbud om oppkjøp. Så langt har over 50 prosent av eierne gitt sin tilslutning. I disse dager skal de øvrige eierne og medlemsbedriftene ta stilling til tilbudet. Avgjørelse vil bli truffet på en ekstraordinær generalforsamling 29. september 2016.

Optimal løsning
Administrerende direktør Rune Smestad i Nordek gir en klar anbefaling til sine eiere og medlemsbedrifter:

– Tilbudet som ligger i bordet nå er optimalt, og den aller beste løsningen for oss. Det blir færre kjeder og de store blir større. Da er det ingen heldig situasjon å ligge midt på treet, slik vi har gjort de siste årene. Vi må komme oss opp en divisjon, og helst komme helt til topps, både når det gjelder volum og kapitaltilgang. Det vil et samarbeid med Mestergruppen sikre oss, sier administrerende direktør Rune Smestad i Nordek.

Dersom Nordek aksepterer tilbudet fra Mestergruppen, vil den nye konstellasjonen bli den største innkjøpsordningen for frittstående medlemsbedrifter og den største aktøren i byggevarebransjen i Norge. Dagens Næringsliv har anslått estimert årlig omsetning til 9,3 milliarder kroner og 20 prosent markedsandel.

Konsolidering
Alle Nordeks medlemmer og aksjonærer har fått tilbud om å kunne tegne seg for aksjer i Mestergruppen som en del av oppgjøret.

– Dersom alle tegner seg vil det gi dem opptil 12 prosent eierandel i Mestergruppen. Det vil gi dem en betydelig stemme, og sikre at de kan ta del i verdiskapningen. Som eiere vil vi sammen ivareta våre felles interesser fremover, sier administrerende direktør Mikkel Sandvik i Mestergruppen.

Mestergruppen tror bolig- og byggevaremarkedet vil vokse videre, drevet frem av befolkningsvekst, urbanisering og nordmenns ønske om å pusse opp og fornye hjemmene sine. I dette markedet ønsker vi å utmerke oss som den mest effektive aktøren, og skala er en viktig forutsetning for å kunne lykkes med dette.

– Ved å slå oss sammen, vil vi kunne hente ut stordriftsfordeler både når det gjelder innkjøp, administrasjon, konseptutvikling og distribusjon. Dette vil vi gi medlemsbedriftene i de ulike kjedene en forsterket mulighet til å vinne kampen lokalt, sier Sandvik.

Last ned Ferdmagasinet her.

Abonner på publikasjoner

Hvis du ønsker å motta Ferdmagasinet og / eller årlige og halvårlige rapporter når de er tilgjengelige, kan du fylle ut skjemaet under

Økonomiske rapporter
Email
Nyheter
Ferdmagasinet
Post Email
Fornavn *
Etternavn *
Firma *
E-post *
Adresse *
Postnummer / Sted *
* Obligatoriske felter

Avslutte abonnement

Hvis du ønsker å avbestille abonnementet, kan sende e-post til oppsigelse@ferd.no
Alle opplysninger vil bli behandlet konfidensielt. For ytterligere informasjon, vennligst se Ferds retningslinjer for personvern.