RUSTER NORGE FOR ET DIGITALT SKIFTE

Norsk næringsliv roper etter mer digital kompetanse. Det haster. Svaret kan være DigitalNorway. DigitalNorway har siden i sommer vært en realitet og er nå i full gang med å ruste det norske næringsliv for det digitale skiftet. 

Av  KIRSTI HOVLAND

Målsettingen er at dette skal være en plattform for deling av kunnskap og kompetanse – og for samarbeid på tvers av selskaper og bransjer.  Et non-profit, kommersielt drevet selskap eid av 15 ledende selskaper. Ferd er eneste finansielle eiermiljø blant aksjonærene, som består av blant andre Kongsberg Gruppen, Telenor, Statoil, DNB og DNV-GL, Yara, Aker og Schibsted.

I Forskningsparken på Blindern møter Ferdmagasinet administrerende direktør Tor Olav Mørseth i DigitalNorway. Her etablerer selskapet samarbeid med fremtredende innovasjonsmiljøer over hele landet. For å utvikle og spre digital kompetanse. Gjennom blant annet å være koblingsmotor mellom selskaper, bransjer og akademia og å drive digitaliseringsprosjekter på tvers av selskaper og bransjer. 

- Av og til tenker vi litt for tradisjonelt når det gjelder hva vi kan lære av hverandre, sier Mørseth.
Tor Olav Mørseth kommer rett fra stillingen som sjefredaktør i Adresseavisen. Spesielt de siste to årene har Mørseth til fulle fått oppleve hvor utfordrende det har vært å oppleve konkurransen fra globale aktører som Facebook og Google.
- Å ha jobbet i en bransje som går fra i praksis å ha vært en monopolitisk bransje til å oppleve hvordan digitale teknologier fullstendig endrer måten man jobber på, hvem som er konkurrentene dine og som endrer forretningsmodellen, er en stor styrke å ta med seg.

DigitalNorway er godt i gang med konkrete tjenester mot små og mellomstore bedrifter der de har utviklet verktøyet digital modenhetsindikator. Denne tjenesten identifiserer også i hvilken grad de ulike bedriftene evner å fornye kompetanse og forretningsmodell slik at den kan gjenskape seg selv i en mer digitalisert utgave.
- For fortsatt strever mange næringslivsledere med å forstå hva de må gjøre annerledes for å lykkes. De færreste har også ressursene og verktøyene som kreves for å lykkes, sier Mørseth.
Fredrik Bjørland oppsummerer hvorfor eierskapet i DigitalNorway er relevant for Ferd slik:
- For Ferd er dette relevant blant annet fordi våre porteføljeselskaper blir eksponert for ny og potensiell "disruptiv" teknologi som skaper trusler og muligheter for fremtidig vekst og lønnsomhet. Økt kunnskap om ny teknologi og digitale forretningsmodeller vil være viktig for å bevare og skape verdier. Samt ikke minst for å møte trusler fra konkurrenter. Nå ser vi jo også eksempler her hjemme på den geografiske dimensjonen ved at Facebook nå stjeler av rubrikkmarkedet til Schibsted.

Les hele saken i Ferdmagasinet

 

Fredrik Bjørland
Kontaktperson
Fredrik Bjørland
Senior Investment Manager
E-post
fbj(a)ferd.no
Telefon
67 10 80 87
Mobil
95 20 18 50

Abonner på publikasjoner

Hvis du ønsker å motta Ferdmagasinet og / eller årlige og halvårlige rapporter når de er tilgjengelige, kan du fylle ut skjemaet under

Avslutte abonnement

Hvis du ønsker å avbestille abonnementet, kan sende e-post til oppsigelse@ferd.no
Alle opplysninger vil bli behandlet konfidensielt. For ytterligere informasjon, vennligst se Ferds retningslinjer for personvern.