Renere mærer for bedre fiskeoppdrett

Broodstock Capital har gjort sin første investering: Multi Pump Innovation AS er verdens ledende produsent av vaskeroboter for havbrukets mærer.

Nyetablerte Broodstock Capital skal investere i leverandører til sjømatnæringen, en sektor der det ligger store og uutnyttede muligheter. Ferd Special Investments er medeier og hjørnesteinsinvestor. Og i annen halvdel av mai var første investering på plass: Multi Pump Innovation AS (MPI) er et selskap som leverer patentert renseteknologi for fiskemærer, og har en global markedsandel på 60 prosent innenfor sin spesielle nisje.

– Markedet for vaskeroboter for oppdrettsmærer er i kraftig vekst, blant annet fordi rensefisk blir stadig mer brukt for å bekjempe lakselus. Dette er en mer miljøvennlig metode enn bruk av kjemikalier – problemet er at rensefisken foretrekker å beite på det som fester seg på nøtene fremfor å spise lus. Derfor er det blitt stadig viktigere å holde nøtene rene. I tillegg gjør MPIs renseteknologi det mulig å redusere bruken av miljøskadelig kobberimpregnering av nøtene, forteller Investment Manager Danjal Haaland Danjalsson i Ferd Capital i et intervju med Ferdmagasinet.

Høytrykk
MPIs vaskesystemer består av dieseldrevne høytrykkspumper koblet til vaskeroboter med roterende skiver. Disse tar seg automatisk frem langs nøtene, og fjerner effektivt belegget som samler seg. Selskapet leverer også manuelt styrte maskiner som dirigeres med en joystick, enten fra selve oppdrettsanlegget eller en båt.

MPI holder til på Sollihøgda i Buskerud, i omgivelser svært ulike de salte kystområdene hvor fiskeoppdretten foregår – enten det er i Norge, Skottland, Tasmania, Canada, eller et annet av de totalt 26 landene hvor MPI har kunder.

Imponert
– Vi er imponert over hvordan MPI har klart å finne veien inn til nye markeder og kundegrupper. Og mulighetene er ikke uttømt; det finnes potensial også innenfor nye land og oppdrett av andre arter enn dem man allerede har fokusert på, sier Danjalsson.

Også veksten i MPI har vært imponerende. Første driftsår, 2009, var omsetningen 18,9 millioner kroner. Siden har det gått raskt og sikkert oppover, til ca. 180 millioner for 2015 og fortsatt vekst inn i 2016.

– Selv om det er kommet inn nye aktører på eiersiden vil ikke dette medføre noen endringer for MPIs ansatte, kunder eller leverandører, og dagens lederteam fortsetter i samme stillinger som før. Broodstock vil imidlertid stille med nye styremedlemmer som tilfører styret bredere kompetanse, understreker Danjal Haaland Danjalsson.

Les hele saken i Ferdmagasinet her

 

Abonner på publikasjoner

Hvis du ønsker å motta Ferdmagasinet og / eller årlige og halvårlige rapporter når de er tilgjengelige, kan du fylle ut skjemaet under

Økonomiske rapporter
Email
Nyheter
Ferdmagasinet
Post Email
Fornavn *
Etternavn *
Firma *
E-post *
Adresse *
Postnummer / Sted *
* Obligatoriske felter

Avslutte abonnement

Hvis du ønsker å avbestille abonnementet, kan sende e-post til oppsigelse@ferd.no
Alle opplysninger vil bli behandlet konfidensielt. For ytterligere informasjon, vennligst se Ferds retningslinjer for personvern.