Fjord Line flytter 34 000 vogntog fra vei til sjø

Regjeringen åpner for at Fjord Line kan utnytte ledig kapasitet på cruisefergene fra Vestlandet til Danmark for å frakte vogntog og passasjerer mellom Stavanger og Bergen. Dette har hittil ikke vært tillatt for skip i utenriksfart.

– En gledelig beskjed for Fjord Line, for Ferd, for alle som ferdes langs E39, og for miljøet! Dette er en fornuftig endring som er til beste for alle parter, sier Senior Investment Manager Håkon Glimstad Kristiansen i Ferd Capital til Ferdmagasinet. Han er ansvarlig for den løpende oppfølgningen av forretningsområdets investering i Fjord Line, som ble gjennomført mot slutten av fjoråret.

Plass til 34 000 vogntog
MS Stavangerfjord og MS Bergensfjord, de to skipene som trafikkerer linjen Bergen–Stavanger–Hirtshals, har vanligvis fullt belegg på bildekket fra Stavanger til Danmark. Men mellom Stavanger og Bergen har skipene en ledig kapasitet på nesten hundre vogntog daglig, eller rundt 34 000 vogntog på årsbasis.

Til nå har ferger i utenriksfart ikke hatt adgang til å frakte passasjerer, vogntog og gods mellom norske havner. Bakgrunnen er muligheten for å bruke og selge avgiftsfrie varer om bord, og søknader om dispensasjon er konsekvent avslått av tollmyndighetene. I 2014 kom imidlertid samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen på banen. Det ga resultater: Med virkning fra 1. januar 2016 kom den nødvendige forskriftsendringen. Vilkåret er at det foretas kassaregistrering for salg om bord, slik at det ikke blir mulig for innenlandsreisende å handle tollfrie varer.

– Dette er noe rederiet har arbeidet med i flere år. Fjord Line får bedre kapasitetsutnyttelse og økte inntekter, langtransportsjåførene en behagelig hvilestrekning. Og E39 får merkbart redusert trafikkbelastning mellom Stavanger og Bergen, sier Glimstad Kristiansen.

Miljøvennlige skip
Og det kan komme godt med. Store deler av denne veistrekningen er svinget og smal, den går delvis gjennom tettbygde strøk, og omfatter flere fergestrekninger. I tillegg kommer miljøgevinsten: Lastebil på dårlig vei har uforholdsmessig store utslipp, mens skipstransport i utgangspunktet er blant de mest miljøvennlige transportformene. Og MS Stavangerfjord og MS Bergensfjord er i tillegg de første cruisefergene i verden med motorer som utelukkende drives av flytende naturgass (LNG), noe som gir langt mindre miljøutslipp enn bruk av tradisjonell tungolje.

Les hele saken i Ferdmagasinet her.

Håkon Glimstad Kristiansen
Kontaktperson
Håkon Glimstad Kristiansen
Senior Investment Manager
E-post
hgk(a)ferd.no
Mobil
95 97 74 17

Abonner på publikasjoner

Hvis du ønsker å motta Ferdmagasinet og / eller årlige og halvårlige rapporter når de er tilgjengelige, kan du fylle ut skjemaet under

Økonomiske rapporter
Email
Nyheter
Ferdmagasinet
Post Email
Fornavn *
Etternavn *
Firma *
E-post *
Adresse *
Postnummer / Sted *
* Obligatoriske felter

Avslutte abonnement

Hvis du ønsker å avbestille abonnementet, kan sende e-post til oppsigelse@ferd.no
Alle opplysninger vil bli behandlet konfidensielt. For ytterligere informasjon, vennligst se Ferds retningslinjer for personvern.