Ferd selger 6,5 millioner aksjer i Scatec Solar

Ferd AS ("Ferd") har i dag solgt 6,5 millioner aksjer i Scatec Solar ASA (“Scatec Solar”), et ledende integrert uavhengig solenergiselskap. Under Ferds tid som eier har Scatec og selskapets partnere investert mer enn 20 milliarder kroner i fornybare energiprosjekter i Øst-Europa, Afrika, Midtøsten, Asia og Sør-Amerika, og nesten tredoblet energikapasiteten i drift, under bygging og ordrebok.

Ferd har gjennom andre halvår 2019 redusert sitt eierskap fra opprinnelig 13,411,182 aksjer og vil etter den siste transaksjonen eie 724,746 aksjer (0,5% av totalt antall aksjer) i Scatec Solar ASA.

- Vi er stolte over å ha vært en stor eier og støttet Scatec Solar gjennom en periode med kraftig vekst og industriell utvikling. Det har vært en svært god investering i et imponerende selskap med en gjennomprofesjonell ledelse. Etter en fin reise har vi valgt å realisere gevinsten i denne investeringen. Ferd vil fortsette å søke aktivt etter nye muligheter i både andre børsnoterte og større privateide selskaper, sier Morten Borge, konsernsjef i Ferd AS.

Scatec Solar ble etablert i 2007 og notert på Oslo Børs i oktober 2014. Ferd kjøpte de første aksjene i selskapet i 2015 og har siden 2016 vært en av selskapets største eiere. I denne perioden er Scatec Solar mer enn tredoblet i størrelse og blitt et av verdens 10 største uavhengige solenergiselskaper, med en bred portefølje av solparker, hovedsakelig i utviklingsland.

Scatec Solar har siden 2015 bygget og utviklet mer enn 1,9 gigawatt (GW) fornybar energi, til glede for flere millioner mennesker med et udekket energibehov.

- Ferd har fortsatt et fundamentalt positivt syn på solenergi og andre fornybare energikilder. Vi ser aktivt etter nye investeringsmuligheter i dette segmentet. Vårt salg av aksjene i Scatec Solar kommer etter en periode med positiv utvikling i selskapet og solide finansielle resultater, som har gitt en god avkastning til selskapets aksjonærer, sier Kristian Eikre, co-head i Ferd Capital.

Abonner på publikasjoner

Hvis du ønsker å motta Ferdmagasinet og / eller årlige og halvårlige rapporter når de er tilgjengelige, kan du fylle ut skjemaet under

Avslutte abonnement

Hvis du ønsker å avbestille abonnementet, kan sende e-post til post@ferd.no
Alle opplysninger vil bli behandlet konfidensielt. For ytterligere informasjon, vennligst se Ferds retningslinjer for personvern.