Ferd satser på forbedret fiskehelse og bærekraft i global oppdrettsnæring

Forbedret fiskehelse og bærekraft i global oppdrettsnæring

Ferd har over de siste månedene, gjennom en emisjon og kjøp i markedet, kommet opp i en eierandel på nesten 17% i Benchmark Holdings Plc. Benchmark bidrar til forbedret fiskehelse og bærekraft i oppdrettsindustrien gjennom salg av spesialfôr, rogn og legemidler.

Benchmark har hovedkontor i England og ble grunnlagt i 2000 av en visjonær og handlekraftig ledelse som i de senere år har gjennomført en rekke oppkjøp i blant annet Norge, Belgia og på Island. Selskapet har rundt 900 ansatte i 27 land og rapporterte i 2016 en omsetning på ca. NOK 1.1 milliard med en EBITDA før F&U kostnader på ca. NOK 230 millioner. Selskapet er notert på den engelske AIM-listen med en markedsverdi på ca. NOK 5.3 milliarder.

Global oppdrettsindustri har vokst med ca. 9% i året de siste 15 år, drevet av økt befolkningsvekst, økt inntekt og større etterspørsel etter sunn mat. Veksten i oppdrett fremover forventes å bli noe mer moderat; i hovedsak fordi man på tvers av de fleste oppdrettsarter har utfordringer relatert til fiskehelse og bærekraft. Laks er den oppdrettsarten hvor man er kommet lengst i forhold til å utvikle løsninger for å sikre biologisk kontroll. Men lakselus er fortsatt et utbredt problem, slaktevekten i Norge har vært fallende, svinn er på rundt 20% per generasjon og kostnadene relatert til behandling er raskt økende. For andre oppdrettsarter er man fortsatt i startfasen i forhold til å sikre biologisk kontroll og bærekraft.

Ferd mener at Benchmark er unikt posisjonert til å bidra til bærekraftige og kostnadseffektive løsninger til forbedret fiskehelse på tvers av oppdrettsarter. Selskapet fokuserer sin aktivitet i all hovedsak rundt tre områder:

  • En ledende global posisjon innen salg av spesialfôr og helseprodukter til reker og seabass / seabream gjennom datterselskapet INVE. Benchmark leverer fôr rettet mot startfasen av individenes levetid, hvor det stilles særlige krav til kvalitet for å skape robuste dyr
  • En ledende global posisjon innen lakserognproduksjon gjennom datterselskapene Salmobreed og Stofnfiskur hvor man gjennom avansert genetisk seleksjon velger ut individer med rask vekst og resistens mot spesifikke biologiske utfordringer, herunder lus. Videre har man nylig beveget seg inn i markedet for genetikk rettet mot tilapia og reker
  • En betydelig satsing på vaksiner og legemidler. Benchmark har gjennom en rekke år solgt behandlingsmiddelet Salmosan mot lakselus. I tillegg har man siden 2011 investert store beløp i utvikling av vaksineprodukter samt bygget en moderne produksjonsfasilitet. Benchmark lanserte den første egenutviklede vaksinen i 2016 og flere lanseringer forventes i løpet av de neste årene rettet mot noen av nøkkelutfordringene innen sykdom relatert til oppdrett

Abonner på publikasjoner

Hvis du ønsker å motta Ferdmagasinet og / eller årlige og halvårlige rapporter når de er tilgjengelige, kan du fylle ut skjemaet under

Økonomiske rapporter
Email
Nyheter
Ferdmagasinet
Post Email
Fornavn *
Etternavn *
Firma *
E-post *
Adresse *
Postnummer / Sted *
* Obligatoriske felter

Avslutte abonnement

Hvis du ønsker å avbestille abonnementet, kan sende e-post til oppsigelse@ferd.no
Alle opplysninger vil bli behandlet konfidensielt. For ytterligere informasjon, vennligst se Ferds retningslinjer for personvern.