Ferd inngår partnerskap med Fürst

Ferdmagasinet 0217 Ferd inngår partnerskap med Furst, fra venstre Trond Solberg, Håvard Ebbestad, Gustav Martinsen, Julie Wiese, Maria Syse-Nybraaten og Asle Helgheim

Når Ferd nå tar sitt første skritt inn i helsesektoren, skjer det i samarbeid med Fürst Medisinsk Laboratorium. Ambisjonen er å utvide laboratoriets tjenester og markeder.

Fürst Medisinsk Laboratorium har 400 ansatte og har spesialisert seg på fagområdene medisinsk biokjemi, klinisk farmakologi, mikrobiologi og patologi. Selskapet analyserer prøver fra mer enn 12.000 pasienter hver dag og er dermed Nordens største medisinske laboratorium.

Selskapet ble grunnlagt av ekteparet Valentin og Astri Fürst i 1950.
– Min far begynte i Fürst på midten av 1970-tallet og ble etter hvert medeier. Siden 1995 har selskapet vært 100 prosent i familiens eie, sier Asle Helgheim, som har vært aktiv i selskapet siden han kom inn i styret i 1992.

Langsiktig partner
Rett før påske ble det kjent at Ferd kjøper 40 prosent av aksjene i Fürst Medisinsk Laboratorium. Majoriteten av selskapet vil etter salget fortsatt være kontrollert av Helgheim og hans familie.

– Vi valgte å inngå partnerskap med Ferd fordi de representerer et høykompetent miljø, med betydelige ressurser. Da tenker jeg ikke primært på de økonomiske, men vel så mye på selskapets humankapital. Ferd bidrar med viktig kompetanse som er nødvendig for å utvikle Fürst videre, både på eksisterende plattformer og inn i nye markeder, sier Helgheim.

Fremover ønsker selskapet å tilby sine tjenester innenfor nye områder, blant annet innen genteknologi. Selskapet er også i gang med å utvikle IT-verktøyet WebMed. Det er et moderne journalsystem, som gir fastlegene en mer effektiv oversikt over pasientforløpet.

– På sikt ønsker vi å satse utenfor Norge, i første omgang i Sverige, samtidig som vi fortsetter å bli bedre på kjernevirksomheten vår. I det arbeidet har vi behov for en god, ambisiøs og langsiktig partner, sier Helgheim.

Effektive løsninger
På Ferd sin side har investeringsteamet bestått av Trond Solberg, Maria Syse-Nybraaten, Gustav Martinsen og Julie Wiese. Partene har hatt kontakt med hverandre og sonderte muligheten for et mulig partnerskap siden sommeren 2016.

– Når vi først hadde tatt et strategisk valg om å gå inn i helsesektoren, er vi svært fornøyd med at vi fikk muligheten til å bli partner med Helgheim-familien i å videreutvikle et så spennende selskap som Fürst, sier Maria Syse-Nybraaten.

Les hele saken i Ferdmagasinet

TEKST: IRINA LEE

Abonner på publikasjoner

Hvis du ønsker å motta Ferdmagasinet og / eller årlige og halvårlige rapporter når de er tilgjengelige, kan du fylle ut skjemaet under

Avslutte abonnement

Hvis du ønsker å avbestille abonnementet, kan sende e-post til oppsigelse@ferd.no
Alle opplysninger vil bli behandlet konfidensielt. For ytterligere informasjon, vennligst se Ferds retningslinjer for personvern.