Ferd Capital ser etter personer som vil inngå som en sentral del av selskapets investeringsteam. Vedkommende vil arbeide aktivt med å identifisere, vurdere og gjennomføre nye investeringsmuligheter, samt følge opp Ferd Capitals porteføljeselskap og bidra med å realisere underliggende potensiale og verdier i disse.

Som Investment Professional i Ferd Capital evner du å tenke strategisk og har god kommersiell forståelse. Du synes det er spennende å ta fatt på ulike problemstillinger, hvorav evne til å jobbe selvstendig vil være viktig. Du har en stor interesse for investeringer og kapitalmarkeder, samt trives med å jobbe analytisk og strategisk i team med en variert arbeidshverdag. Du identifiserer deg også med Ferds verdier: troverdighet, eventyrlyst, lagspill og langsiktighet.

Ønskede kvalifikasjoner:

  • Høyere utdannelse med gode akademiske resultater

  • 2-5 års relevant arbeidserfaring fra et anerkjent investeringsmiljø, konsulentselskap, transaksjonsmiljøer, og/eller har erfaring med å investere og utvikle verdier

  • God kommersiell og strategisk forståelse, samt sterke analytiske ferdigheter

  • Sterk muntlig og skriftlig fremstillingsevne på et av de skandinaviske språkene og engelsk

Ønskede personlige egenskaper:

  • Utpreget lagspiller med evne til å bygge og utvikle relasjoner samt tillit internt og eksternt

  • Moden og selvgående

  • Initiativrik, nysgjerrig og villig til å utvikle seg og lære

  • Høy grad av integritet og profesjonalitet

Søknadsfrist 9. oktober.

Søk på stillingen her.