Om FSE

Ferd Sosiale Entreprenører skal vise at investering i sosialt entreprenørskap er god verdiskaping. Ferd investerer i sosiale entreprenører som reflekterer vår visjon om å skape varige verdier og sette tydelige spor.

Les mer

Hva er sosialt entreprenørskap?

FSEs porteføljebedrifter har barn og unge som målgruppe, og gir dem nye muligheter. Vi bidrar med kapital, Ferds nettverk, og kompetanse innen forretningsutvikling og strategi. Vi stiller med styremedlem fra Ferd eller Ferds datterselskaper, og aktiv oppfølging gjennom FSE.

Les våre investeringskriterier. Under kriteriene finner du også link til søknadsskjemaet. FSE investerer i 1-2 virksomheter per år.

I løpet av året har FSE et høyt aktivitetsnivå. Det meste av tiden går med til å følge opp porteføljebedriftene, men vi har også en del faste aktiviteter:

 

Les mer

 

  • SosEnt-konferansen. Årlig konferanse om sosialt entreprenørskap, les mer på SosEntkonferansen.no
  • Åpent hus. Dette er et lavterskeltilbud for potensielle sosiale entreprenører, de i oppstartfasen, og andre som har spørsmål eller interesse for fagfeltet. Datoer  for Åpent hus i 2016.
  • Årets sosiale entreprenør. Åpen konkurranse for å motivere flere til å bli sosiale entreprenører, og hedre de som allerede er i gang. Vinneren får en halv million kroner. Juryen består av tre eksterne personer, Ferds eier Johan H. Andresen, samt fjorårets vinner. Les mer.
  • Foredrag. Gjennom året holder FSEs ansatte og eier/styreleder en mengde foredrag for næringslivet, det offentlige, studieinstitusjoner m fl. Målet er å vise at investering i sosialt entreprenørskap er god verdiskaping.
  • Styresamlinger (lukket arrangement). Kompetanseheving for Ferds styrerepresentanter.
  • VelFERDskolen (lukket arrangement). Et kompetansehevingsprogram for Ferds portefølje av sosiale entreprenører. Arrangeres tre ganger per år.
  • Deltagelse på internasjonale konferanser for å kunne hente ny kompetanse til Norge.
  • Bruk av sosiale medier for å raskt spre gode historier og budskap fra porteføljen og bransjen generelt: FSE på Facebook, FSE på Twitter.

 

Her finner du resultatrapportene til Ferd Sosiale Entreprenører, samt andre relevante publikasjoner.

 

Les mer

Abonner på publikasjoner

Hvis du ønsker å motta Ferdmagasinet og / eller årlige og halvårlige rapporter når de er tilgjengelige, kan du fylle ut skjemaet under

Økonomiske rapporter
Email
Nyheter
Ferdmagasinet
Post Email
Fornavn *
Etternavn *
Firma *
E-post *
Adresse *
Postnummer / Sted *
* Obligatoriske felter

Avslutte abonnement

Hvis du ønsker å avbestille abonnementet, kan sende e-post til oppsigelse@ferd.no
Alle opplysninger vil bli behandlet konfidensielt. For ytterligere informasjon, vennligst se Ferds retningslinjer for personvern.