Nøkkeltall

Nøkkeltall og hovedpunkter 2015

 

  • Ferd oppnådde en avkastning i 2015 på 2,0 mrd. kroner, tilsvarende 8,1 prosent

  • God absolutt avkastning for Ferd Invest og Ferd Eiendom

  • Ferd Capital gjorde en større investering i 2015, i november fikk Capital en eierandel på 38,5 prosent i Fjord Line etter en rettet emisjon og et frivillig tilbud til minoritetsaksjonærene
  • Ferd solgte TeleComputing til IK Investment Partners og realiserte en gevinst på godt over 1 mrd. NOK

 

 

Ferd

         
Tall i NOK mill. 2015 2014 2013 2012 2011

Soliditet

         
Ferds samlede verdijusterte egenkapital 26 600 24 900 24 300 19 600 16 100
Egenkapitalandel ( % ) verdijustert 100% 98% 100% 91% 89%

Avkastning

         
Avkastning på verdijustert egenkapital (%) 8% 3% 25% 23% - 4%
           
Ferd AS selskapsregnskap 2015 2014 2013 2012 2011

Resultat

         
Driftsinntekter 2 685 737 5 667 3 937 -281
Driftsresultat 2 564 584 5 490 3 740 -459
Årsresultat 1 823  535 4 986 3 629 -380
           

Likviditet

         
Kontanter og noterte aksjer og andeler 7 286 6 995 5 516 4 388 4 160

Abonner på publikasjoner

Hvis du ønsker å motta Ferdmagasinet og / eller årlige og halvårlige rapporter når de er tilgjengelige, kan du fylle ut skjemaet under

Økonomiske rapporter
Email
Nyheter
Ferdmagasinet
Post Email
Fornavn *
Etternavn *
Firma *
E-post *
Adresse *
Postnummer / Sted *
* Obligatoriske felter

Avslutte abonnement

Hvis du ønsker å avbestille abonnementet, kan sende e-post til oppsigelse@ferd.no
Alle opplysninger vil bli behandlet konfidensielt. For ytterligere informasjon, vennligst se Ferds retningslinjer for personvern.